Kevään 2021 vertaistukikoulutukset

26.1.2021

KEVÄÄN VERTAISTUKIKOULUTUKSET Selkäliitto järjestää kevään aikana sekä vertaistuen peruskurssin että jatkokurssin. Vertaistukikoulutuksen peruskurssi helmikuussa – kaksiosainen verkkokoulutus Vertaistukihenkilötoiminnan peruskurssi järjestetään helmikuussa kaksiosaisena Zoom-verkkokoulutuksena. Koulutuksen ensimmäinen osa järjestetään torstaina 18.2. ja toinen osa torstaina 25.2. klo 17-20. Peruskurssin suorittaminen vaatii osallistumisen molemmille koulutuskerroille. Verkkokoulutukset sisältävät yhden pidemmän tauon, n. 20 minuuttia. Koulutus on tarkoitettu selkäyhdistysten jäsenille, jotka ovat kiinnostuneet vertaistukihenkilötoiminnasta tai toimivat vertaistukihenkilöinä. Koulutuksen osallistujilla tulee olla myös omakohtaista kokemusta selkäongelmasta ja siitä selviytymisestä tai siihen sopeutumisesta. Peruskurssin tavoitteena on antaa perustiedot vertaistukihenkilönä toimimisesta, Selkäliiton eettisistä periaatteista, liiton ja toimijan oikeuksista, vastuista ja velvollisuuksista. Lisäksi pohditaan ja tunnistetaan vertaistukitoiminnan motiiveja. Peruskurssin tavoitteena on myös tarjota valmiuksia ja välineitä käytännön toimintaan arjen vuorovaikutustilanteissa. Kouluttajana toimii Selkäliiton vertaistukihenkilökouluttaja, kriisityöntekijä sekä ryhmä- ja työnohjaaja Sirpa Heikkinen. Ilmoittaudu koulutuspäiviin 11.2. mennessä täyttämällä sähköinen ilmoittautumislomake: https://fi.surveymonkey.com/r/vertaistukikoulutus_peruskurssi_verkossa Lisätiedot: Maria Sihvola, maria.sihvola@selkaliitto.fi tai 050 465 7884 14.1.2021 Vertaistukikoulutuksen jatkokurssi 20.3. Vertaistukikoulutuksen jatkokurssi järjestetään maaliskuussa lauantaina 20.3. klo 10-13 Zoom-verkkokoulutuksena. Koulutus sisältää yhden pidemmän tauon, n. 20 minuuttia. Kaikki peruskurssin suorittaneet (tai pitkään vertaistukihenkilöinä toimineet, joilla on vastaavat tiedot) selkäyhdistysten jäsenet, jotka ovat kiinnostuneet vertaistukihenkilötoiminnasta tai toimivat vertaistukihenkilöinä. Koulutuksen osallistujilla tulee olla myös omakohtaista kokemusta selkäongelmasta ja siitä selviytymisestä tai siihen sopeutumisesta. Osallistujilta tulisi olla myös aikaa ja halua olla mukana oman yhdistyksensä vertaistukitoiminnassa. Jatkokoulutuksessa syvennetään vuorovaikutus- ja tunnetaitoja sekä kriisitietoutta. Lisäksi käsitellään vertaistukihenkilön jaksamista ja voimavarojen hyödyntämistä mm. suoja- ja riskitekijöiden kautta. Kouluttajana toimii Selkäliiton vertaistukihenkilökouluttaja, kriisityöntekijä sekä ryhmä- ja työnohjaaja Sirpa Heikkinen. Ilmoittautuminen koulutukseen avautuu 1.3., jolloin sähköisen ilmoittautumislomakkeen voi täyttää liiton Koulutukset-nettisivulta löytyvän linkin kautta: selkakanava.fi/koulutukset Lisätiedot: Maria Sihvola, maria.sihvola@selkaliitto.fi tai 050 465 7884