Koulutus vertaistukihenkilöille

26.8.2021

SELKÄYHDISTYSTEN VERTAISTUKIHENKILÖILLE SUUNNATTU KOULUTUS 15.9. ja 22.9. 

Miten toteuttaa vertaistukitoimintaa yhdistyksissä ja miten järjestää vertaistukea verkossa? 

Koulutus järjestetään kaksiosaisena Zoom-verkkokoulutuksena 15.9. ja 22.9. klo 17.00–19.30. Kouluttajina toimivat Sirpa Heikkinen, mielenterveyshoitaja, kriisityöntekijä, ryhmä- ja työnohjaaja, sekä Hanna Kääriäinen ja Maria Sihvola Selkäliitosta. Koulutuksessa esitellään yleisimpiä yhdistystoiminnan vertaistukimuotoja ja niiden toteutustapoja sekä ideoidaan yhdessä mahdollisia uusia vertaistuen muotoja ja toteutustapoja. Lisäksi käydään läpi, miten vertaistukea voi järjestää verkossa, mm. yleisempiä ohjelmia, joilla verkkotapaamisia voidaan järjestää, sekä käytännön toteutuksessa huomioitavia seikkoja, osallistujien etukäteisohjeistusta sekä sitä, mitä verkkovertaistapaamiset voivat pitää sisällään. 

Ilmoittaudu mukaan 8.9. mennessä. 

Lisätiedot: selkakanava.fi/selkaliitto/koulutukset/koulutukset-yhdistyksille