Pohjois-Karjalan Selkäyhdistys ry


Pohjois-Karjalan Selkäyhdistys ry on toiminut vuodesta 1992. Toiminta-alueena on Pohjois-Karjalan maakunta Lieksaa lukuunottamatta. Jäsenmäärä on vuoden 2023 lopussa 300. Yhdistys on Selkäliiton jäsenjärjestö.

Yhdistyksen tavoitteena on tukea, auttaa ja neuvoa selkäongelmaisia henkilöitä sekä toimia selkäongelmien ennalta ehkäisemiseksi ja kuntouttamiseksi. Tavoitteen toteuttamiseksi haluamme tiedottaa selkäongelmaisia ja heidän omaisiaan, terveydenhuollon asiantuntijoita sekä kaikkia selän hyvinvoinnista kiinnostuneita ajankohtaisista selkään liittyvistä asioista. Kannustamme selän itsehoitoon ja muistutamme Selkäliiton vuosien 2024-2026 strategian mukaisesti siitä, että ”Liikkuva selkä kantaa kauas”.

Merkittävimmät jäsenaktiviteetit ovat ohjatut vesijumpat, kuntosaliryhmät, jooga- ja pilatesryhmät, selkäryhmät, OMT-ryhmä ja tanssillinen liikunta. Lisäksi järjestämme satunnaisemmin muitakin selkäystävällisiä ryhmiä, liikuntalajikokeiluja, ohjausta ja neuvontaa,  virkistystoimintaa, asiantuntijaluentoja, vertaistukitoimintaa, tiedotus- ja tapahtumatoimintaa osittain oman yhdistykseen toimesta ja osittain yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa. Toiminnassamme huomioimme selkäongelmien kuntouttavan toiminnan lisäksi selkäongelmien ennaltaehkäisyyn tähtäävän toiminnan.

Yhdistyksen jäsenmaksu vuodelle 2024 on 25 €.

Toivotamme kaikki selkäasioista ja oman selkänsä hyvinvoinnista kiinnostuneet tervetulleeksi mukaan toimintaan!!!