Vertaistuki

Selkäsairauksista kärsivät saavat tukea toinen toisiltaan ja voimaa selkäongelmien kanssa jaksamiseen. Voit ottaa yhteyttä Selkäyhdistyksemme aina allaoleviin vertaistukihenkilöihin.

Pohjois-Karjalan selkäyhdistyksen Joensuun tukihenkilöt:

Voitto Hotti puh. 050 5452 825             voitto.hotti@outlook.com 
Inkeri Kiiskinen puh. 040 027 1108      inkeri.kiiskinen@gmail.com
Matti Kananen puh. 050 401 6146          vmtkananen@hotmail.com
Erja Hirvonen, puh.050 524 5220,  email:erja.hirvonen61@gmail.com.

TERVETULOA VAHVISTUMAAN VERTAISUUDESTA VERKKORYHMÄSSÄ!

Selkäliiton Vahvistu vertaisuudesta verkossa -hankkeen uudet vertaistukiryhmät verkossa käynnistyvät helmi-maaliskuussa 2024. Vertaistukiryhmien tarkoituksena on vahvistaa selkä- ja niskaoireisten henkistä jaksamista sekä auttaa löytämään keinoja selvitä arjessa oireiden kanssa.

Keväällä käynnistyy yksi Vertaisista voimaa -verkkoryhmä, joka tapaa Teamsissä kuusi kertaa joka toinen maanantai 26.2.–6.5.2024 kello 18–20. Ryhmään mahtuu 8 samaa osallistujaa. 

Teamsissa järjestetään myös kaikille selkä- ja niskaoireisille avoimia verkkovertaistapaamisia, joista voi osallistua yhteen tai useampaan. Avoimet ryhmät tapaavat kerran kuussa kolmena tiistaina klo 14–16 (ti 12.3., 9.4. ja 14.5.) ja neljänä torstaina klo 18–20 (to 22.2., 21.3., 18.4. ja 23.5.).

Ryhmiä ohjaavat eri selkäyhdistysten vertaistukijat, joilla on omakohtaista kokemusta selkä- tai niskaoireista ja niihin sopeutumisesta. 

Ryhmiin voi osallistua ympäri Suomen eikä osallistuminen edellytä yhdistyksen jäsenyyttä.

Lisätietoa ryhmistä ja niihin ilmoittautumisesta löytyy hankkeen sivuilta:
https://selkakanava.fi/hanke/verkkovertaistukiryhmat.

Sinustako verkkovertaisohjaaja?


Selkäliiton Vahvistu vertaisuudesta verkossa -hanke etsii edelleen vertaisohjaajia selkä- ja
niskaoireisten verkkovertaistukiryhmiin ja -tilaisuuksiin.Oletko jo sopeutunut omiin selkä- tai niskaoireisiisi  ja kiinnostunut toimimaan hankkeenverkkovertaistukiryhmien tai verkkotilaisuuksien vapaaehtoisena vertaisohjaajana? Vertaistukijana verkkoryhmässä toimiminen on antoisaa, eikä se edellytä erityisosaamista.

”Vertaisryhmän ohjaaminen antaa yhtä paljon kuin ottaa. Kun huomaat muiden hyötyvän
ryhmästä, se kasvattaa omaa merkityksellisyyden ja voimaantumisen tunnetta. Ryhmän
ohjaaminen ei ole mitään ydinfysiikkaa vaan rentoa keskustelevaa yhdessäoloa. Teams on
helppokäyttöinen ja sen käyttämisen oppii nopeasti.” – Ryhmänohjaaja Rita
Vertaistuen peruskurssin käytyäsi hanke kouluttaa sinut verkkovertaisohjaajaksi, ja toimin-
taa suunnitellaan yhdessä muiden vertaistukijoiden ja selkäyhdistysten kanssa. Hanke
tarjoaa tukea ja valmista materiaalia verkkovertaistukiryhmien ja -tilaisuuksien suunnitte-
luun, markkinointiin ja toteuttamiseen.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Tervetuloa mukaan!