LIIKUNTARYHMÄT 


1) ASAHI-terveysliikuntaryhmä, Kuntokeskus ForEver, Kaislakatu 4, Joensuu
tiistaisin 17.9-19.11.2019 klo 17:45-18:45 (10 x)

ASAHI on matalan kynnyksen terveysliikuntamuoto, joka perustuu fysioterapian kaltaisiin liik-
keisiin, jossa koko keho avataan systemaattisesti niskasta nilkkoihin hyödyntäen ihmisen luon-
taista hengitystä. Asahilla pyritään vaikuttamaan paitsi niska-hartiaseudun ja selän ongelmati-
lanteisiin myös tasapainoon ja rentoutumiseen. Liikkeet ovat helppoja ja rauhallisia niin, että

kenellä tahansa harjoittelu onnistuu. Sopii kaikenikäisille – hyvä harjoittelumuoto myös mie-
hille.

Hinta jäseniltä 65 €, ei-jäseniltä 75 €/10 kertaa. Laskutetaan kerralla. Ilmoittautumiset
6.9.2019 mennessä s-postilla p-kselka@hotmail.fi tai puh. 044 551 2132/Hannele. Ohjaajana
toimii ForEverin fysioterapeutti Joonas Kortelainen.


2) JOOGARYHMÄ, Motoran tanssisali, Papinkatu 5, Joensuu
viikonloppukurssina lauantaina 7.9. ja 19.10. klo 9.00 – 13.00 ja iltaryhmänä maanantaisin,
päiväkoti Hukanpesän liikuntasali, Jakokunnantie 3, Joensuu 9.9., 16.9., 23.9., 30.9., ja 7.10.
klo 17.30-19.00.

Ryhmässä perehdytään joogaan itsehoitomenetelmänä, keskeistä ovat tietoisesti tehtävät har-
joitukset, rentoutuminen, luonnollinen hengitys ja sisäisen hiljaisuuden kokeminen. Lujuuden

ja lempeyden ohjetta noudattavien harjoitusten avulla tutustutaan joogan selän hyvinvointia
tukeviin keinoihin. Kurssi sopii sekä aloittelijoille, että aikaisemmin joogaa harrastaneille.
Hinta yhteensä 70 €, ei jäsenet 90 €, laskutetaan kerralla. Ilmoittautumiset 2.9.2019 mennessä
s-postilla p-kselka@hotmail.fi tai puh. 044 551 2132/Hannele. (HUOM: ilmoittautuminen
myös aikaisemmin osallistuneilta.) Ilmoittautuminen koskee sekä viikonloppukursseja että

ilta-aikoja. Yhteistuntimäärä on sama kuin edellisillä kausilla. Kausi laskutetaan kerralla. Ohjaa-
jana toimii joogaohjaaja Liisa Kontturi.

 

3) KEHONHUOLTO-STARTTI SYKSYYN Rantakylän urheiluhallin tanssisali, Pataluodonkatu 2 A,
Joensuu, tiistaisin 27.8. - 8.10.2019 klo 19.00 – 20.00 (7 x).
Tunneilla tehdään kehoa huoltavia ja rentouttavia harjoitteita; vahvistetaan sekä venytetään

tärkeitä lihasryhmiä avaten liikeratoja ja ylläpitäen nivelliikkuvuutta. Asennonhallintaa, tasa-
painoa ja koordinaatiota tukevissa harjoitteissa keskitytään syvien lihasten vahvistamiseen se-
kä ryhdin löytämiseen. Huomio kiinnittyy näin myös lantionpohjan lihasten hallintaan. Tunti ei

sisällä hyppyjä, juoksua eikä nopea tempoisia liikesarjoja. Varaathan tunnille mukaan oman
jumppamaton. Ryhmässä käytettävät välineet sovitaan kurssin alkaessa ohjaajan kanssa.

Hinta 35 €, ei jäsenet 40 €, laskutetaan kerralla. Ilmoittautumiset 23.8.2019 mennessä s-
postilla p-kselka@hotmail.fi tai puh. 044 551 2132/Hannele. Ohjaajana toimii fysioterapeut-
ti Suvi Tanskanen.

 

4) KUNTOTANSSI, Rantakylän urheiluhallin tanssisali, Pataluodonkatu 2 A, Joensuu
tiistaisin 15.10.-17.12.2019 klo 19.00 – 20.00 (10 x)

Lavatanssin tahdissa tapahtuvaa hauskaa, helppoa ja hikistä liikuntaa, joka perustuu lavatans-
siaskeleiden ja jumpan välimuotoon. Tanssiminen tapahtuu ilman paria. Tanssiaskeleet ja ko-
reografiat ovat helppoja tuttujen lavatanssilajien kuten valssi, humppa, jenkka, rock/jive, chacha ja samba askeleita. Askeleet ja teho sovelletaan ryhmän mukaisesti.
Mukanaolo onnistuu tottumattomallakin tanssijalla. Kunnon kohotus käy huomaamatta, kun
liikutaan isossa ryhmässä, jokainen omalla tyylillään ja tehollaan. Tule kokeilemaan!Hinta 50 €, ei jäsenet 60 €, laskutetaan kerralla. Ilmoittautumiset 7.10.2019 mennessä s-
postilla p-kselka@hotmail.fi tai puh. 044 551 2132/Hannele. Ohjaajana kuntotanssiohjaajaSeija Lappalainen.


5) OHJATTTU KUNTOSALIRYHMÄ (aiemmin harjoitelleille) ISLON kuntosali, Kalevankatu 10,
Joensuu maanantaisin 9.9.-23.9.2019 ja 21.10.-2.12.2019 klo 16.00-17.15 (10 x)Jatketaan aiemmin aloitettua suunnitelmallista harjoittelua. Ryhmään mahtuu enintään viisi-
toista osallistujaa.Hinta 55 €, ei jäsenet 70 €, laskutetaan kerralla. Ilmoittautumiset 30.8.2019 mennessä s.postilla p-kselka@hotmail.fi tai puh. 044 551 2132/Hannele. Ohjaajana toimii fysioterapeut-
ti Teemu Leinonen. HUOM: Sekä entisten että uusien osallistujien tulee ilmoittautua.

 

6) OHJATTTU KUNTOSALIRYHMÄ (vasta-alkajille) ISLON kuntosali, Kalevankatu 10, Joensuu
maanantaisin 9.9.-23.9.2019 ja 21.10.-2.12.2019 klo 17.30-18.30 (10 x)
Ryhmässä tapahtuvaa monipuolista kuntosaliharjoittelua, johon kuuluu alkuverryttelyn jälkeen laitteisiin tutustumista tarpeen mukaan, yksilöllistä ohjausta, kuntopiiriharjoittelua sekä loppu-
venyttelyt. Ryhmä sopii myös aloittelijoille. Ryhmään mahtuu enintään kymmenen osallistujaa.Hinta 50 €, ei jäsenet 70 €, laskutetaan kerralla. Ilmoittautuminen 30.8.2019 mennessä s-
postilla p-kselka@hotmail.fi tai puh. 044 551 2132/Hannele. Ohjaajana toimii fysioterapeut-
ti Teemu Leinonen. HUOM: Sekä entisten että uusien osallistujien tulee ilmoittautua.

 

7) OMT – RYHMÄ, liikekontrolli ja stabiloivat lihasharjoitukset ryhmä Vetrea Terveys Oy ,
Nepenmäenkatu 2, Joensuu, tila: Hovineuvos torstaisin 12.9, 26.9 10.10, 24.10. 7.11. ja
21.11. 2019 (6 x) klo 18.00-19.00.

Ryhmä kokoontuu kuusi kertaa tunnin kerrallaan. Tunnilla kerrotaan teoriaa harjoittelun taus-
tasta ja keskitytään suurimmaksi osaksi harjoittelemiseen. Teoriaosuudessa käsitellään selkäki-
vun teoriaa ja selän kuntoutuksen periaatteita. Harjoitteet painottuvat selän hallinnan, er-
gonomian, ryhdin ja syvien lihasten vahvistaviin harjoitteisiin. Harjoittelemme myös pinnalli-
sempiin stabiloiviin lihaksiin. Käymme harjoitteissa läpi niin alaselän, rintarangan, niskan jaalaraajojen aluetta.

Ensimmäisellä kerralla täytetään myös alkukysely, jotta ohjaaja voi huomioida jokaisen ryhmä-
läisen myös yksilönä. Harjoitteet tehdään pääsääntöisesti ilman apuvälineitä, joten niiden siir-
täminen myös kotioloihin mahdollistuu. Samoja harjoitteita voi jatkossa hyödyntää pienin muutoksin myös esimerkiksi kuntosalille tai kotijumppaan. Ryhmä toteutuu, mikäli osallistujia
on vähintään 8. Ryhmään voi osallistua niin uudet kuin ryhmään aiemminkin osallistuneet.
Hinta 50 €/6 kertaa, ei jäsenet 60 €/ 6 kertaa. Hinta laskutetaan kerralla. Ilmoittautumiset
5.9.2019 mennessä s-postilla p-kselka@hotmail.fi tai puh. 044 551 2132/Hannele. Ohjaajana
toimii OMT fysion OMT-fysioterapeutti Tytti Räsänen, ja varaohjaajana Mikko Höglund ft/OMT.


8) SELKÄRYHMÄ Ylämyllyllä Kuntokeskus Energy Oy, Ylämyllyn ostoskeskus,
Rännitie 3, Ylämylly maanantaisin 2.9.-9.12.2019 klo 10–11 (15 x). Ohjaajana toimii Heidi.
Ohjattu selkäryhmä sisältää alkulämmittelyn, harjoitteluosuuden joko liikunta- tai kuntosalilla
ryhmän toiveiden mukaan sekä loppuvenyttelyt. Hinta 75 €/kausi tai 5 €/kerta. Maksu suoraan
kassaan. Ohjaajana fysioterapeutti. Ohjaajasta lisätietoja ja ilmoittautumiset puh.
01 0420 6655 tai ylamylly@kuntokeskusenergy.com.


9) PILATES Animotion, Koulukatu 47 a, Joensuu, keskiviikkoisin 11.9., 18.9., 25.9., 2.10., 9.10.,
23.10., 30.10., 13.11. 20.11. ja 27.11. klo 18.30-19.30 (10 x)
Pilates- tunneilla keskitytään vahvistamaan kehon syviä lihaksia, jotka tukevat selkää ja koko kehoa aamusta iltaan. Keskivartalosta muodostuu tukipilarisi, joka pitää sinut ryhdissä istues-
sasi, seistessäsi ja kävellessäsi. Sisäinen voima näkyy myös muussa treenissäsi. Samalla poiste-
taan aktiivisella venytyksellä kireyksiä niistä lihaksista kehossa, jotka vievät ihmistä virheasen-
toon aiheuttaen väärää painetta ja virheasentoja.

Pilates on harvinainen siitä, että se soveltuu yhtä hyvin huonokuntoisille ja liikuntaa vähän har-
rastaneille kuin aivan huippu-urheilijoille, ammattitanssijoille jne. Tanssijat ja urheilijat käyttä-
vät pilates harjoittelua myös loukkaantumisista toipuessaan.

Pilateksen avulla on mahdollista korjata ryhtivirheitä ja saavuttaa kinesteettinen aisti ja liikun-
nan eheys, mutta se edellyttää sitoutumista ja säännöllistä harjoittelua. Toisaalta pilatesliikkeet vaikuttavat positiivisesti jo ensimmäiseltä tunnilta alkaen.
Lisäksi tunneille kokeillaan Spiraali Stabilisaatio (SPS) kehonhallinta- ja terapiamenetelmää. Sen

kehittäjä on tsekkiläinen lääkäri Richard Smisek. SPS on tehokas kehon toiminnallisuuden pa-
rantamisessa sekä skolioosin, selkäongelmien, ryhdin ja tasapainon korjaamisessa.

Hinta 80 €, ei jäsenet 100 €. Hinta laskutetaan kerralla. Ryhmään mahtuu 10 osallistujaa.

Ilmoittautumiset 5.9.2019 mennessä s-postilla p-kselka@hotmail.fi tai puh. 044 551

2132/Hannele. Vastuuohjaajana toimii Pilates-ohjaaja Anita Hirvikangas.

 

10) VESIJUMPAT Vetrea Terveys Oy, Nepenmäenkatu 2, Joensuu
tiistaisin 3.9. – 17.12.2019 klo 17-18.00 (16 x)
keskiviikkoisin 11.9.-18.12.2019 klo 10.30-11.30 (15 x)
torstaisin 5.9. – 19.12.2019 klo 19.30-20.30 (16 x)
Hinta 6 €/kerta, ei jäsenet 7 €/kerta.
Maksumenettely lipuilla, joita saa 10 kpl ja 5 kpl nipuissa jumppavuorojen alussa. Vuoden 2018
liput kelpaavat 31.12.2019 saakka. Tätä vanhemmat liput eivät ole enää käytössä. Maksuväli-neenä käyvät käteinen raha, Epassi,- Sporttipassi ja Smartum setelit liikunta/ kulttuuri ja Smar-
tum mobiilimaksu. Ei ennakkoilmoittautumisia.

Ohjaajina toimivat fysioterapeutit Suvi Tanskanen ja Teemu Leinonen.
Muistathan esittää jäsenkorttisi lippuvihkoja ostaessasi. Vetrea Terveys Oy:n yleisövuoroilla
on mahdollisuus asioida uimahallissa jäsenetuhinnalla 3 €/ kerta 3.9. 2019–31.12.2019 välisenä
aikana.
Reumayhdistyksen allas, Vetrea Terveys Oy, perjantaisin 27.9-29.11. 2019 klo 12.00-13.00 (10
x). Selkäyhdistyksen jäsenet voivat osallistua, maksu käteisellä. Selkäyhdistyksen liput eivät käy
maksuvälineenä. Hinta 6 €/kerta.


11) ILOMANTSI
PhysioPilates, Fysio Voimala Oy, Kalevalantie 21, Ilomantsi
Peruskurssi (3 x 1,5) tiistaisin 24.9., 1.10. ja 8.10. klo 16.30-18.00, jonka jälkeen voi jatkaa
viikkotunneille.

PhysioPilates on pilatesharjoittelua, johon on yhdistetty fysioterapeuttinen osaaminen. Ohjaa-
jana toimii PhysioPilates -koulutuksen saanut fysioterapeutti. PhysioPilates -ohjaaja osaa antaa

yksilöllistä ohjausta huomioiden asiakkaan tuki- ja liikuntaelinvaivat. PhysioPilates voi olla pien-
ryhmäharjoittelua, jolloin ryhmässä on maksimissaan 12 henkeä tai yksilöllistä ohjausta, jolloin

asiakkaan erityistarpeet on huomioitu vielä tarkemmin. Harjoittelu voi toimia fysioterapian
tukena, se voi olla ennaltaehkäisevää tai terveyskuntoa parantavaa harjoittelua.
Jos ei ole aiempaa kokemusta, on hyvä käydä peruskurssi (3x 1,5h), jonka jälkeen voi jatkaa
viikkotunneille.
Ilmoittautuminen ennakkoon puh. p.050-559 1222. Hinta peruskurssille 80,- € ja viikkotunnit

14,- €/kerta tai 130,- €/10 kertaa. Selkäyhdistyksen jäsenille hinnasta -10 %. Kerro ilmoittau-
tumisen yhteydessä olevasi Selkäyhdistyksen jäsen. Ohjaajana toimii PhysioPilates-ohjaaja,

fysioterapeutti Tuula Haapsaari.


12) VESIJUMPPA Kiteellä Vespelissä, Urheilutie 7, Kitee,
maanantaisin 9.9-9.12.2019 (13 kertaa, ei viikolla 42)

Menettelyt kuten ennenkin (uinti maksetaan hallin kassaan ja jumppaohjaus 3 e/kerta ohjaajal-
le). Ohjaajana toimii Tiina Timonen.

NURMEKSEN RYHMÄ:

13) NISKA-HARTIA-SELKÄRYHMÄ, 830117 Porokylän koulu, liikuntasali, Mähköntie 19, Nur-
mes. Keskiviikkoisin 11.9.2019 -20.11.2019 (10 x) ja kevät 8.1.2020-15.4.2020 (14 x) klo14.00

Ryhmä järjestetään yhteistyössä Ylä-Karjalan kansalaisopiston kanssa.
Tunti sisältää melko rauhallista mutta tehokasta perusjumppaa keskittyen niska-hartiaseudun

ja keskivartalon liikkeisiin mm. liikkuvuus- ja lihaskuntoliikkeillä joskus myös apuvälineitä käyt-
täen. Liikkeet tehdään oman kunnon mukaan, lopuksi venyttelyt. Sopii hyvin liikunnan aloitteli-
joille, ko. alueen vaivoista kärsiville sekä niiden ennaltaehkäisyyn. Oppitunteja 10 syyslukukausi ja 14 kevätlukukausi, kurssimaksu 30 € lukukaudelta.
Ohjaajana toimii liikunnanohjaaja Tiina Meriläinen. Kurssin nro 830117. Ilmoittautuminen
alkaa netissä ma 19.8.2019 klo 19.00 www.nurmes.fi/kansalaisopisto -> ilmoittautuminen ->
netti-ilmoittautuminen tai puhelimella puh. 040 10 45 105 tai 04010 45104. Myös opiston
toimistolla voi ilmoittautua Koulukatu 1 tai hyvinvointipalveluissa , Kirkkokatu 14 pe
23.8.2019 klo 9.00alkaen.

 


 

NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUT OPPILASTYÖNÄ

 

 

Karelian Ammattikorkeakoulu tarjoaa neuvonta/ohjauspalveluja selkäyhdistyksen jäsenille esim. Inbody kehonkoostumusmittauksia, Spinal check-liikkuvuus/lihastasapainokartoituksia sekä alaraajatutkimuksia peilipöydän/GaitRite kävelyanalyysilaitteella. Lisäksi AMK:lla on käytössä Metitur tasapainonanalyysi.

 

Hinnat jäsenille: Inbody kehon koostumusmittaus 20 €

Spinal Check selän ryhdin, liikkuvuuden ja lihastapainon hallintatesti sekä

raajojen liikkuvuuden mittaus 8 €

UKK instituutin liikehallinta-ja lihasvoimatestistö 7 €

Alaraajaanalyysi, peilipöytä ja gaitrite askelanalyysi 5 €

FitWare polkupyöräergometritesti + palaute + harjoitusohjelma 15 €

Analyysin perusteella tulevat ohjaus- ja neuvontakerrat (3 kertaa) maksuttomia.

 

Tiedustelut ja ajanvaraus:

Ohjaava fysioterapeutti Juha Jalovaara

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU, Fysiotikka, Tikkarinne 9, 80200 JOENSUU

Puh. 050 401 7485(oma työnumero)

Puh. 050 913 1787 (fysioterapian palvelutoiminta)

 


 

SELKÄKIPUUN JA SELÄN OMATOIMISEENHOITOON LIITTYVÄÄ TIETOA JA VINKKEJÄ

 www.selkakanava.fi ja jumppaohjeita osoitteesta www.jumppakissa.fi 

Selkäkoulun osoite Selkäkanavalla on http://selkakanava.fi/tohtori-vahvaselan-selkakoulu ja videon suora YouTube-osoite linkityksiä varten on https://youtu.be/MrRoXy6hRh0.

Tohtori Vahvaselän Selkäkoulu on avattu

Tervetuloa Selkäkouluun! Minuutin mittaisen videokurssin aikana tohtori Vahvaselkä tarjoaa hyödyllistä tietoa muun muassa hyvästä ryhdistä ja istuma-asennosta, patjan valinnasta, ruokavaliosta, selkäystävällisistä liikuntalajeista sekä selkäkivun riskitekijöistä.

Selkäyhdistykset voivat näyttää Selkäkoulu-animaatiota esimerkiksi omissa tapahtumissaan sekä linkittää videota kotisivuilleen ja Facebookiin.

Tosimies huolehtii selästä!!!http://selkakanava.fi/tiedote-tosimies-huolehtii-selastaan