HUOM.

 

KAIKKI VETREAN TILOISSA PIDETTÄVÄT LIIKUNTARYHMÄT JA ALLASVOIMISTELUT PERUTTU, MUUALLA PIDETTÄVÄT RYHMÄT OVAT ALLE 10 HENKILÖN RYHMIÄ, JOTEN NE JATKAVAT TOIMINTAANSA.

MYÖS VETREAN YLEISÖUIMAVUOROT ON PERUTTU.

 

 

 

LIIKUNTARYHMÄT 

1) OHJATTTU KUNTOSALIRYHMÄ (aiemmin harjoitelleille) ISLON kuntosali, Huom. uusi osoi-te! Länsikatu 15, Rakennus 3 A 3.kerros, Tiedepuisto, Joensuu maanantaisin 20.1. -30.3.2020 klo 16.00-17.30 (10 x) Ei viikoilla 10 eli 2.3. Ohjaajana toimii fysioterapeutti Teemu Leinonen. Ohjaaja on ensimmäisellä kokoontumiskerralla vastaanottamassa Tiedepuiston pääaulassa.
Jatketaan aiemmin aloitettua suunnitelmallista harjoittelua. Ryhmään mahtuu enintään 16 osallistujaa.
Hinta 60 €, ei jäsenet 70 €, laskutetaan kerralla. Ilmoittautumiset 13.1.2020 mennessä joko email: p-kselka@hotmail.fi tai puh. 045 2050 455/Lenita. HUOM: Sekä entisten että uusien osallistujien tulee ilmoittautua.

2) OHJATTU KUNTOSALIRYHMÄ (vasta-alkajille) Fysioterapia Sulavissa, Yliopistonkatu 15, Joensuu maanantaisin 27.1.-6.4.2020 klo 16.30 – 18 (10 x). Ei viikolla 10 eli 2.3. Ohjaajana toimii Sulavin fysioterapeutti.
Ryhmässä tapahtuvaa monipuolista kuntosaliharjoittelua, johon kuuluu alkuverryttelyn jälkeen laitteisiin tutustumista tarpeen mukaan, yksilöllistä ohjausta, kuntopiiriharjoittelua sekä loppu-venyttelyt. Ryhmä sopii aloittelijoille ja vähän aikaisempaa kokemusta omaaville. Ryhmään mahtuu enintään 12 osallistujaa. Toteuttamiseen tarvitaan vähintään 8 osallistujaa.
Hinta 60 €, ei jäsenet 70 €, laskutetaan kerralla. Ilmoittautuminen 13.1.2020 mennessä joko email: p-kselka@hotmail.fi tai puh. 045 2050 455/Lenita.

 

3) OMT – RYHMÄ, liikekontrolli ja stabiloivat lihasharjoitukset ryhmä Vetrea Terveys Oy , Nepenmäenkatu 2, Joensuu, tila: Hovineuvos torstaisin 30.1., 13.2., 27.2., 12.3., 26.3., ja 16.4.2020 (6 x) klo 18.00-19.00. Ohjaajana toimii OMT fysion OMT-fysioterapeutti Tytti Räsä-nen, ja varaohjaajana Mikko Höglund ft/OMT.
Tuntien teoriaosuudessa käsitellään selkäkivun, ylä- ja alaraajojen kipujen teoriaa ja selän kun-toutuksen periaatteita. Käytännön harjoittelussa painotetaan paitsi selän hallinnan, ryhdin ja syvien lihasten vahvistaviin harjoitteita myös pinnallisempien stabiloivien lihasten harjoitteita. Läpi käydään niin alaselän, rintarangan, niskan kuin raajojenkin alueita.
Ensimmäisellä kerralla täytetään myös alkukysely, jotta ohjaaja voi huomioida jokaisen ryhmä-läisen myös yksilönä. Harjoitteet tehdään pääsääntöisesti ilman apuvälineitä, joten niiden siir-täminen myös kotioloihin mahdollistuu. Samoja harjoitteita voi jatkossa hyödyntää pienin muutoksin myös esimerkiksi kuntosalille tai kotijumppaan. Ryhmä toteutuu, mikäli osallistujia on vähintään 8. Ryhmään voi osallistua niin uudet kuin ryhmään aiemminkin osallistuneet.
Hinta 50 €/6 kertaa, ei jäsenet 60 €/ 6 x. Hinta laskutetaan kerralla. Ilmoittautumiset 16.1.2020 mennessä joko email: p-kselka@hotmail.fi tai puh. 045 2050 455/Lenita.

 

4) PILATES jatkokurssi, Animotion, Koulukatu 47 a, Joensuu, keskiviikkoisin 22.1.-22.4.2020 klo 18.30-19.30 (12 x) Ei viikolla 10 eli 4.3. Vastuuohjaajana toimii Pilates-ohjaaja Anita Hirvi-kangas. Tässä ryhmässä jatkavat syksyllä 2019 mukana olleet. Ryhmä on täysi.
Syventävä kurssi jo alkeet käyneelle ryhmälle. Täydennetään opittuja asioita vaihteleviin liikkei-siin. Tämä kurssi edellyttää alkeiskurssin käyntiä!
Pilates- tunneilla keskitytään vahvistamaan kehon syviä lihaksia, jotka tukevat selkää ja koko kehoa aamusta iltaan. Keskivartalosta muodostuu tukipilarisi, joka pitää sinut ryhdissä istues-sasi, seistessäsi ja kävellessäsi. Sisäinen voima näkyy myös muussa treenissäsi. Samalla poiste-taan aktiivisella venytyksellä kireyksiä niistä lihaksista kehossa, jotka vievät ihmistä virheasen-toon aiheuttaen väärää painetta ja virheasentoja.
Pilates on harvinainen siitä, että se soveltuu yhtä hyvin huonokuntoisille ja liikuntaa vähän har-rastaneille kuin aivan huippu-urheilijoille, ammattitanssijoille jne. Tanssijat ja urheilijat käyttä-vät pilates harjoittelua myös loukkaantumisista toipuessaan.
Pilateksen avulla on mahdollista korjata ryhtivirheitä ja saavuttaa kinesteettinen aisti ja liikun-nan eheys, mutta se edellyttää sitoutumista ja säännöllistä harjoittelua. Toisaalta pilatesliikkeet vaikuttavat positiivisesti jo ensimmäiseltä tunnilta alkaen.
Lisäksi tunneille kokeillaan Spiraali Stabilisaatio (SPS) kehonhallinta- ja terapiamenetelmää. Sen kehittäjä on tsekkiläinen lääkäri Richard Smisek. SPS on tehokas kehon toiminnallisuuden pa-rantamisessa sekä skolioosin, selkäongelmien, ryhdin ja tasapainon korjaamisessa.
Hinta 96 €, ei jäsenet 120 €. Hinta laskutetaan kerralla. Ryhmä on täysi. Lisätietoja tarvittaessa siroli.moilanen@gmail.com tai puh. 040 322 4767/Sirpa.


5) Pilates peruskurssi, Animotion, Koulukatu 47 a, Joensuu, torstaisin 30.1. – 26.3.2020 klo 15.00 – 16.00 (8 x). Ei viikolla 10 eli 5.3. Ohjaajana pilatesohjaaja Anitta Hirvikangas.
Kurssilla perehdytään Pilates-metodiin sekä teoriassa että käytännön harjoitteilla. Kurssi ei vaadi aiempaa kokemusta.
Hinta 64 € jäsenet, 80 € ei-jäsenet. Maksu laskutetaan kerralla. Ryhmään mahtuu 10 osallis-tujaa. Ilmoittautumiset 22.1.2020 mennessä joko email: p-kselka@hotmail.fi tai puh. 045 2050 455/Lenita.

 

6) SELKÄRYHMÄ Ylämyllyllä Kuntokeskus Energy Oy, Ylämyllyn ostoskeskus,
Rännitie 3, Ylämylly maanantaisin 13.1. – 27.4.2020 klo 10–11 (15 x) Ei 13.4. pääsiäisenä. Oh-jaajana toimii Heidi.
Ohjattu selkäryhmä sisältää alkulämmittelyn, harjoitteluosuuden joko liikunta- tai kuntosalilla ryhmän toiveiden mukaan sekä loppuvenyttelyt. Hinta 75 €/kausi tai 5 €/kerta. Maksu suoraan kassaan. Ohjaajana fysioterapeutti. Ohjaajasta lisätietoja ja ilmoittautumiset puh. 01 0420 6655 tai ylamylly@kuntokeskusenergy.com.

 

7) RYHTIÄ SAUVAJUMPPALLA, Rantakylän urheiluhallin tanssisali, Pataluodonkatu 2 A, Joen-suu tiistaisin 7.4. -12.5.2020 klo 19.00 – 20.00 (6 x). Ohjaajana fysioterapeutti Suvi Tanska-nen.
Tunneilla tehdään monipuolisia jumppaliikkeitä sauvoja hyödyntäen. Liikkeet tehdään pääosin pystyasennossa ja tunti päätetään lyhyeen venyttelyosuuteen. Tunneilla kiinnitetään huomiota hyvän ryhdin ylläpitoon eri liikkeissä harjoittaen samalla tasapainoa, kehonhallintaa, lihastasa-painoa ja -voimaa. Liikeratoja avaavin harjoittein pyritään ylläpitämään nivelliikkuvuutta. Tunti ei sisällä hyppyjä, juoksua eikä nopeatempoisia liikesarjoja. Sauvat tulee selkäyhdistykseltä.
Hinta 33 € jäsenet, 40 € ei-jäsenet. Laskutetaan kerralla. Ilmoittautuminen 31.3.2020 men-nessä joko email: p-kselka@hotmail.fi tai puh. 045 2050 455/Lenita.


8) SENIORITANSSIT, Uusi! Rantakylän urheiluhallin tanssisali, Pataluodonkatu 2 A, Joensuu
tiistaisin 21.1.-31.3.2020 klo 19.00 – 20.00 (10 x) Ei viikolla 10 eli 2.3. Ohjaajana senioritans-siohjaaja Seija Lappalainen.
Senioritanssit ovat rentoja seuratansseja, joilla kullakin on oma nimi, koreografia, luonne ja musiikki. Tyypillisiä asioita näille tansseille ovat mm. rentous, seurallisuus, helposti opittavat askeleet, mukaansa tempaava musiikki, vaihtuva pari. Omaa paria tai aikaisempaa tanssikoke-musta ei tarvita. Sopii kaikenikäisille. Mukanaolo onnistuu tottumattomallakin tanssijalla. Kun-non kohotus käy huomaamatta, kun liikutaan isossa ryhmässä, jokainen omalla tyylillään ja tehollaan. Tervetuloa kokeilemaan ja tanssimaan.
Hinta 55 €, ei jäsenet 60 €, laskutetaan kerralla. Mukaan mahtuu enintään 20 osallistujaa. Ilmoittautumiset 15.1.2020 mennessä email: p-kselka@hotmail.fi tai puh. 045 2050 455/Lenita..

9) TUOLIJOOGA, Uusi! Gartano, Siltakatu 20 A 31, Joensuu.
Keskiviikkoisin 22.1.-25.3.2020 klo 16.30-18.00 (10 x). Ohjaajana joogaohjaaja, yhteisöpeda-gogi Ida Lindén.
Tuolijooga on lempeä, kaikille sopiva joogaharjoitus, joka edistää sekä kehon että mielen hy-vinvointia. Hengityksen rytmittämät harjoitukset tehdään tuolilla istuen tai sitä apuna käyttä-en. Aikaisempaa kokemusta ei tarvita.
Hinta 70 € jäsenet, 85 € ei-jäsenet. Laskutetaan kerralla. Ilmoittautumiset 15.1.2020 men-nessä joko p-kselka@hotmail.fi tai puh. 045 2050 455/Lenita. Ryhmään mahtuu 12 henkilöä.

 

10) VESIJUMPAT Vetrea Terveys Oy, Nepenmäenkatu 2, Joensuu
tiistaisin 7.1. – 28.4.2020 klo 17-18.00 (16 x), ei viikolla 10, eli 3.3.
keskiviikkoisin 8.1.-29.4.2020 klo 10.30-11.30 (16 x), ei viikolla 10, eli 4.3.
torstaisin 9.1. – 30.4.2020 klo 19.30-20.30 (15 x), ei viikolla 10, eli 5.3. ja kiirastorstaina 9.4.


Hinta 6 €/kerta, ei jäsenet 7 €/kerta.
Maksumenettely lipuilla, joita saa 10 kpl ja 5 kpl nipuissa jumppavuorojen alussa. Vuoden 2018 ja 2019 liput kelpaavat kevään aikana. Tätä vanhemmat liput eivät ole enää käytössä. Maksuvälineenä käyvät käteinen raha, Epassi,- Sporttipassi ja Smartum setelit liikunta/ kulttuuri ja Smar-tum mobiilimaksu. Ei ennakkoilmoittautumisia.

Ohjaajina toimivat fysioterapeutit Suvi Tanskanen ja Teemu Leinonen.
Muistathan esittää jäsenkorttisi lippuvihkoja ostaessasi. Vetrea Terveys Oy:n yleisövuoroilla
on mahdollisuus asioida uimahallissa jäsenetuhinnalla 3 €/ kerta 1.1. 2020–31.5.2020 välisenä
aikana.


REUMAYHDISTYKSEN ALLASVUOROT, Vetrea Terveys Oy, maanantaisin 13.1.-16.3.2020 KLO 16.00-17.00 JA  perjantaisin 24.1-28.2.2020 ja  13.3.-3.4.2020 klo 12.00-13.00 (10
x). Selkäyhdistyksen jäsenet voivat osallistua ryhmiin, maksu käteisellä. Selkäyhdistyksen liput eivät käy maksuvälineenä. Hinta 6 €/kerta.

 


11) VESIJUMPPA Kiteellä Vespelissä, Urheilutie 7, Kitee,
maanantaisin 13.1-27.4.2020 klo 19.30-20.30 (14 x, ei viikolla 10)

Menettelyt kuten ennenkin (uinti maksetaan hallin kassaan ja jumppaohjaus 3 e/kerta ohjaajal-
le). Ohjaajana toimii Tiina Timonen.

NURMEKSEN RYHMÄ:

12) NISKA-HARTIA-SELKÄRYHMÄ, 830117 Porokylän koulu, liikuntasali, Mähköntie 19, Nur-
mes. Keskiviikkoisin 8.1.2020 -15.4.2020 (14 x), klo 14.00  

Ryhmä järjestetään yhteistyössä Ylä-Karjalan kansalaisopiston kanssa.
Tunti sisältää melko rauhallista mutta tehokasta perusjumppaa keskittyen niska-hartiaseudunja keskivartalon liikkeisiin mm. liikkuvuus- ja lihaskuntoliikkeillä joskus myös apuvälineitä käyt-
täen. Liikkeet tehdään oman kunnon mukaan, lopuksi venyttelyt. Sopii hyvin liikunnan aloitteli-
joille, ko. alueen vaivoista kärsiville sekä niiden ennaltaehkäisyyn. Oppitunteja 14 kevätlukukausi, kurssimaksu 30 € lukukaudelta.
Ohjaajana toimii liikunnanohjaaja Tiina Meriläinen. Kurssin nro 830117. Ilmoittautuminen
alkaa netissä ma 19.8.2019 klo 19.00 www.nurmes.fi/kansalaisopisto -> ilmoittautuminen ->
netti-ilmoittautuminen tai puhelimella puh. 040 10 45 105 tai 04010 45104. Myös opiston
toimistolla voi ilmoittautua Koulukatu 1 tai hyvinvointipalveluissa , Kirkkokatu 14 .
 

 


VERTAISTUKIKOULUTUKSEN PERUSKURSSI Selkäliiton toimistolla, Eerikinkatu 16 A 2, Helsinki 21.3.2020klo 9 – 16. Kouluttajana mielenterveyshoitaja, kriisityöntekijä, ryhmä- ja työnoh-jaaja Sirpa Heikkinen.
Kurssin tavoitteena on antaa perustiedot vertaistukihenkilönä toimimisesta, Selkäliiton eettisis-tä periaatteista, liiton ja toimijan oikeuksista, vastuista ja velvollisuuksista. Lisäksi pohditaan ja tunnistetaan vertaistukitoiminnan motiiveja, tarjotaan valmiuksia ja välineitä käytännön toi-mintaan arjen vuorovaikutustilanteissa.

Kurssi on tarkoitettu kaikille vertaistukitoiminnasta kiinnostuneille selkäyhdistysten jäsenille, joilla on omakohtaista kokemusta selkäongelmasta, siitä selviytymisestä/siihen sopeutumises-ta. Kurssin käyneen toivotaan toimivan yhdistyksen vertaistukihenkilönä ja/tai vetävän keskus-teluryhmää yhdistyksen jäsenille.
Koulutuspäivä on maksuton ja sisältää koulutusmateriaalin, aamu- ja iltapäiväkahvit. Lounas on omakustanteinen. Matka- ja majoituskulut korvaa oma yhdistys. Ota yhteyttä puheenjohtajaan ennen kuin ilmoittaudut.
Ilmoittautuminen koulutukseen avautuu tammikuun alussa ja kestää 12.3.2020 saakka tai niin kauan kuin paikkoja riittää. Linkki ilmoittautumiseen tulee Selkäliiton Koulutukset-sivulle. Lisä-tietoja antaa Selkäliiton Maria Sihvola, maria.sihvola(at)selkaliitto.fi tai puh. 050 465 7884.


NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUT OPPILASTYÖNÄ

 

 

Karelian Ammattikorkeakoulu tarjoaa neuvonta/ohjauspalveluja selkäyhdistyksen jäsenille esim. Inbody kehonkoostumusmittauksia, Spinal check-liikkuvuus/lihastasapainokartoituksia sekä alaraajatutkimuksia peilipöydän/GaitRite kävelyanalyysilaitteella. Lisäksi AMK:lla on käytössä Metitur tasapainonanalyysi.

 

Hinnat jäsenille: Inbody kehon koostumusmittaus 20 €

Spinal Check selän ryhdin, liikkuvuuden ja lihastapainon hallintatesti sekä

raajojen liikkuvuuden mittaus 8 €

UKK instituutin liikehallinta-ja lihasvoimatestistö 7 €

Alaraajaanalyysi, peilipöytä ja gaitrite askelanalyysi 5 €

FitWare polkupyöräergometritesti + palaute + harjoitusohjelma 15 €

Analyysin perusteella tulevat ohjaus- ja neuvontakerrat (3 kertaa) maksuttomia.

 

Tiedustelut ja ajanvaraus:

Ohjaava fysioterapeutti Juha Jalovaara

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU, Fysiotikka, Tikkarinne 9, 80200 JOENSUU

Puh. 050 401 7485(oma työnumero)

Puh. 050 913 1787 (fysioterapian palvelutoiminta)

 


 

SELKÄKIPUUN JA SELÄN OMATOIMISEENHOITOON LIITTYVÄÄ TIETOA JA VINKKEJÄ

 www.selkakanava.fi ja jumppaohjeita osoitteesta www.jumppakissa.fi 

Selkäkoulun osoite Selkäkanavalla on http://selkakanava.fi/tohtori-vahvaselan-selkakoulu ja videon suora YouTube-osoite linkityksiä varten on https://youtu.be/MrRoXy6hRh0.

Tohtori Vahvaselän Selkäkoulu on avattu

Tervetuloa Selkäkouluun! Minuutin mittaisen videokurssin aikana tohtori Vahvaselkä tarjoaa hyödyllistä tietoa muun muassa hyvästä ryhdistä ja istuma-asennosta, patjan valinnasta, ruokavaliosta, selkäystävällisistä liikuntalajeista sekä selkäkivun riskitekijöistä.

Selkäyhdistykset voivat näyttää Selkäkoulu-animaatiota esimerkiksi omissa tapahtumissaan sekä linkittää videota kotisivuilleen ja Facebookiin.

Tosimies huolehtii selästä!!!http://selkakanava.fi/tiedote-tosimies-huolehtii-selastaan