Tietosuoja

RY POHJOIS-KARJALAN SELKÄYHDISTYS RY TIETOSUOJAREKISTERISELOSTEET YHTEENVETO LAADITTU 14.5.2018

EU:n tietosuoja-asetus (GDPR)
EU yhtenäistää tietosuojalakejaan ja uusi asetus on voimassa kaikissa jäsenmaissa
25.5.2018.
Suomessa se korvaa henkilötietolain, ja sitä täydennetään kansallisella lainsäädännöllä.
Tietosuoja-asetuksesta käytetään kansainvälisesti termiä GDPR. Käytetään nimitystä
GDPR eli General Data Protection Regulation.
Tietosuoja-asetuksen soveltaminen
Tietosuoja-asetusta sovelletaan AINA, kun henkilötietoja käsitellään järjestön tai yrityksen
tietojärjestelmissä. Sen piiriin kuuluu myös esimerkiksi puhelimessa rekisteröintiä varten
annetut henkilötiedot sekä käsinkirjoitetut lomakkeet!

Tietosuojarekistereiden ylläpitäjä on Pohjois-Karjalan Selkäyhdistys ry:n hallitus. Jäsenre-
kisteriselosteen yhteyshenkilö on Hanna Kuivalainen, tapahtuma- ja retkirekisteriselos-
teiden yhteyshenkilöinä ovat Hanna Kuivalainen ja Sirpa Moilanen. Palkkahallinnon ja lasku-
tuksen rekisteriselosteiden yhteyshenkilöinä ovat Sirpa Moilanen ja Hanna Kuivalainen.

Tämä yhteenveto sisältää Pohjois-Karjalan Selkäyhdistys ry:n seuraavat alla
olevat tietosuojarekisteriselosteet:

1. Jäsenrekisteriseloste
2. Laskutuksen rekisteriseloste
3. Palkkahallinnon rekisteriseloste
4. Tapahtuma- ja retkirekisteriseloste

Selosteet 1 ja 4 ovat laaditut 14.5.2018 ja selosteet 2 ja 3 11.5.2018. Selosteet on päivitet-
ty 5.2.2019 ja 24.1.2020. Alkuperäiset selosteet on lähetetty sähköpostitse hyväksyttäväk-
si hallituksen jäsenille 15.5.2018. Päivitykset on lähetetty vastuuhenkilöille. 

Hallituksen hyväksymisen jälkeen sekä yhteenveto että selosteet on tallennettu PDF:nä sekä sihtee-
rin manuaaliseen arkistoon että sähköisesti asianosaisten käsittelijöiden tietokoneille. Yh-
teenveto on myös yhdistyksen kotisivuilla. Pohjois-Karjalan Selkäyhdistys ry:n hallitus onhyväksynyt alkuperäiset selosteet 17.5.2018 ja viimeiset päivitykset kokouksessaan 18.3.2024.

- - -

GDPR eli tietosuojaseloste (General data protection regulation)

 

EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) EU yhtenäistää tietosuojalakejaan ja uusi asetus on voimassa kaikissa jäsenmaissa 25.5.2018. Suomessa se korvaa henkilötietolain, ja sitä täydennetään kansallisella lainsäädännöllä. Tietosuoja-asetuksesta käytetään kansainvälisesti termiä GDPR. Käytetään nimitystä GDPR eli General Data Protection Regulation. Tietosuoja-asetuksen soveltaminen Tietosuoja-asetusta sovelletaan AINA, kun henkilötietoja käsitellään järjestön tai yrityksen tietojärjestelmissä. Sen piiriin kuuluu myös esimerkiksi puhelimessa rekisteröintiä varten annetut henkilötiedot sekä käsinkirjoitetut lomakkeet! 

Tietosuojarekistereiden ylläpitäjä on Pohjois-Karjalan Selkäyhdistys ry:n hallitus. Jäsenrekisteriselosteen yhteyshenkilö on Hanna Kuivalainen, tapahtuma- ja retkirekisteriselosteiden yhteyshenkilöinä ovat Hanna Kuivalainen ja Sirpa Moilanen. Palkkahallinnon ja laskutuksen rekisteriselosteiden yhteyshenkilöinä ovat Sirpa Moilanen ja Hanna Kuivalainen. Tämä yhteenveto sisältää Pohjois-Karjalan Selkäyhdistys ry:n seuraavat alla olevat tietosuojarekisteriselosteet: 1. Jäsenrekisteriseloste 2. Laskutuksen rekisteriseloste 3. Palkkahallinnon rekisteriseloste liitteenä Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen sopimus palvelun tuottamisesta ja asiaa koskeva tietoturvaseloste. 4. Tapahtuma- ja retkirekisteriseloste.   Selosteet 1 ja 4 ovat laaditut 14.5.2018 ja selosteet 2 ja 3  ovat laaditut 11.5.2018. Alkuperäiset selosteet on lähetetty sähköpostitse hyväksyttäväksi hallituksen jäsenille 15.5.2018. Kaikki selosteet on päivitetty 5.2.2019, 24.1.2020, 21.1.2022 ja 18.3.2024. 

Päivitykset on lähetetty vastuuhenkilöille. Hallituksen hyväksymisen jälkeen sekä yhteenveto että selosteet on tallennettu PDF:nä sekä sihteerin manuaaliseen arkistoon että sähköisesti asianosaisten käsittelijöiden tietokoneille. Yhteenveto on myös yhdistyksen kotisivuilla. Pohjois-Karjalan Selkäyhdistys ry:n hallitus on hyväksynyt alkuperäiset selosteet 17.5.2018 ja viimeiset päivitykset kokouksessaan 18.3.2024.

- - - -