Tietosuoja

RY POHJOIS-KARJALAN SELKÄYHDISTYS RY TIETOSUOJAREKISTERISELOSTEET YHTEENVETO LAADITTU 14.5.2018

EU:n tietosuoja-asetus (GDPR)
EU yhtenäistää tietosuojalakejaan ja uusi asetus on voimassa kaikissa jäsenmaissa
25.5.2018.
Suomessa se korvaa henkilötietolain, ja sitä täydennetään kansallisella lainsäädännöllä.
Tietosuoja-asetuksesta käytetään kansainvälisesti termiä GDPR. Käytetään nimitystä
GDPR eli General Data Protection Regulation.
Tietosuoja-asetuksen soveltaminen
Tietosuoja-asetusta sovelletaan AINA, kun henkilötietoja käsitellään järjestön tai yrityksen
tietojärjestelmissä. Sen piiriin kuuluu myös esimerkiksi puhelimessa rekisteröintiä varten
annetut henkilötiedot sekä käsinkirjoitetut lomakkeet!

Tietosuojarekistereiden ylläpitäjä on Pohjois-Karjalan Selkäyhdistys ry:n hallitus. Jäsenre-
kisteriselosteen yhteyshenkilö on Lenita mustonen sekä tapahtuma- ja retkirekisteriselos-
teiden yhteyshenkilöinä ovat Lenita Mustonen ja Sirpa Moilanen. Palkkahallinnon ja lasku-
tuksen rekisteriselosteiden yhteyshenkilönä on Tarja Nenonen.

Tämä yhteenveto sisältää Pohjois-Karjalan Selkäyhdistys ry:n seuraavat alla
olevat tietosuojarekisteriselosteet:

1. Jäsenrekisteriseloste
2. Laskutuksen rekisteriseloste
3. Palkkahallinnon rekisteriseloste
4. Tapahtuma- ja retkirekisteriseloste

Selosteet 1 ja 4 ovat laaditut 14.5.2018 ja selosteet 2 ja 3 11.5.2018. Selosteet on päivitet-
ty 5.2.2019 ja 24.1.2020. Alkuperäiset selosteet on lähetetty sähköpostitse hyväksyttäväk-
si hallituksen jäsenille 15.5.2018. Päivitykset on lähetetty vastuuhenkilöille. Hallituksen

hyväksymisen jälkeen sekä yhteenveto että selosteet on tallennettu PDF:nä sekä sihtee-
rin manuaaliseen arkistoon että sähköisesti asianosaisten käsittelijöiden tietokoneille. Yh-
teenveto on myös yhdistyksen kotisivuilla. Pohjois-Karjalan Selkäyhdistys ry:n hallitus on

hyväksynyt alkuperäiset selosteet 17.5.2018 ja viimeiset päivitykset kokouksessaan
12.2.2020.

- - -

GDPR eli tietosuojaseloste (General data protection regulation)

 

EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) EU yhtenäistää tietosuojalakejaan ja uusi asetus on voimassa kaikissa jäsenmaissa 25.5.2018. Suomessa se korvaa henkilötietolain, ja sitä täydennetään kansallisella lainsäädännöllä. Tietosuoja-asetuksesta käytetään kansainvälisesti termiä GDPR. Käytetään nimitystä GDPR eli General Data Protection Regulation. Tietosuoja-asetuksen soveltaminen Tietosuoja-asetusta sovelletaan AINA, kun henkilötietoja käsitellään järjestön tai yrityksen tietojärjestelmissä. Sen piiriin kuuluu myös esimerkiksi puhelimessa rekisteröintiä varten annetut henkilötiedot sekä käsinkirjoitetut lomakkeet! 

Tietosuojarekistereiden ylläpitäjä on Pohjois-Karjalan Selkäyhdistys ry:n hallitus. Jäsenrekisteriselosteen yhteyshenkilö on Lenita Mustonen sekä tapahtuma- ja retkirekisteriselosteiden yhteyshenkilöinä ovat Lenita Mustonen ja Sirpa Moilanen. Palkkahallinnon ja laskutuksen rekisteriselosteiden yhteyshenkilönä on Lenita Mustonen. Tämä yhteenveto sisältää Pohjois-Karjalan Selkäyhdistys ry:n seuraavat alla olevat tietosuojarekisteriselosteet: 1. Jäsenrekisteriseloste 2. Laskutuksen rekisteriseloste 3. Palkkahallinnon rekisteriseloste liitteenä Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen sopimus palvelun tuottamisesta ja asiaa koskeva tietoturvaseloste. 4. Tapahtuma- ja retkirekisteriseloste Selosteet 1 ja 4 ovat laaditut 14.5.2018 ja selosteet 2 ja 3 11.5.2018. Selosteet on päivitetty 5.2.2019, 24.1.2020 ja 21.1.2022. Alkuperäiset selosteet on lähetetty sähköpostitse hyväksyttäväksi hallituksen jäsenille 15.5.2018. 

Päivitykset on lähetetty vastuuhenkilöille. Hallituksen hyväksymisen jälkeen sekä yhteenveto että selosteet on tallennettu PDF:nä sekä sihteerin manuaaliseen arkistoon että sähköisesti asianosaisten käsittelijöiden tietokoneille. Yhteenveto on myös yhdistyksen kotisivuilla. Pohjois-Karjalan Selkäyhdistys ry:n hallitus on hyväksynyt alkuperäiset selosteet 17.5.2018 ja viimeiset päivitykset kokouksessaan 21.2.2022.

- - - -