Puheenjohtajan palsta.

JÄRJESTÖTYÖ – TUOKO SE UUTTA JA MIELENKIINTOISTA SISÄLTÖÄ ELÄMÄÄN!

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Järjestötoiminnassa asiat ja tehtävät ovat tärkeitä, mutta olennaisinta on kuitenkin tunne, motivaatio ja halu olla mukana ja toimia yhdistyksen jäsenten hyväksi. Jos nämä
puuttuvat, missio voi olla miten tärkeä tahansa, mutta teot jäävät puolinaisiksi. Palo sitä
asiaa kohtaan, jota tehdään yhdessä, ratkaisee onnistumisen. Osaaminen on tärkeää,
mutta kaiken tarvittavan oppii, jos on intoa, tarve ja halu oppia.
Vaikka puheenjohtajan ja hallituksen tehtävänä on kantaa päävastuu yhdistyksen toiminnan sisällöstä ja toteuttamisesta, työtä tehdään paljon jäsenten kanssa ja heidän
tarpeisiinsa. Yhteistyötä ja vapaaehtoistoimijoita tarvitaan aina mukaan. Lisäksi toiminnassamme on selkäterveyden kannalta varsin laaja ja toimiva yhteistyöverkosto.
Selkäliitto ohjaa toimintaamme ja siksi palauttelen mieleen Selkäliiton strategiasta asioita, miksi olemme olemassa ja miksi paikallinen yhdistyksen toiminta on tärkeää. Visiona on, että jokainen edistää omaa selkäterveyttään liikkuen. Liikkuva selkä kantaa
kauas! Missiona on, että Selkäliitto kannustaa jokaista omassa arjessaan edistämään
selän hyvinvointia liikkuen ja muilla terveellisillä elämäntavoilla. Tämä on myös jokaisen
paikallisyhdistyksen tärkeää työtä. Toimintaa ohjaavat arvot ovat: 1) Vastuullisuus eli
välitetään tutkittua selkätietoa ja toimitaan kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. 2) Yhdenvertaisuus eli huomioidaan jokainen tasa-arvoisesti asuinalueesta, iästä,
sosioekonomisesta asemasta ja kulttuuritaustasta riippumatta. 3) Osallisuus eli kannustetaan itsehoitoon ja luodaan erilaisia yhdessäolon muotoja asuinalueesta riippumatta.
Olemme viime aikoina pohtineet yhdistyksemme hallituksessa, miksi puheenjohtajuutta
ja/tai hallituksen jäsenyyttä vierastetaan. Meillä on useita hallituksen jäseniä, jotka ovat
olleet hallituksen työskentelyssä mukana jo vuosia, jotkut lähes kymmenen vuotta.
Elämäntilanteet jokaisella muuttuvat ja on selvää, etteivät samat henkilöt voi aina ja
pysyvästi olla ”remmissä”. Työ on ollut ja on edelleenkin mielenkiintoista asioiden yhdessä miettimistä, pohtimista ja kehittämistä, johon korona-aika on tuonut omat haasteensa.
Mutta kaikella on aikansa ja Pohjois-Karjalan Selkäyhdistykseen tarvitaan uusia toimijoita niin hallitukseen kuin ajoittain vapaaehtoistoimintaankin. Ilman toimivaa/ uusiutuvaa hallituksen yhteistyötä toiminta ei toteudu. Lähde siis rohkeasti kokeilemaan, ota
yhteyttä ja tule tutustumaan jo syksyn aikana. Olet tervetullut myös hallituksen kokouksiin tutustumaan, kerromme mielellämme lisää. Kokoustamme noin kerran kuukaudessa. Syksyn kokouspäivämäärät saat halutessasi puheenjohtajalta tai sihteeriltä.
Miksipä et kokeilisi - voit tuoda omia ideoitasi keskusteluun ja löytää uusia toimintatapoja yhdistyksemme toimintaan! Samalla voit löytää uutta mielenkiintoa
moni-ilmeiseen järjestökenttään. Mahdollisuuksia on paljon!