Puheenjohtajan palsta.

Kevään tervehdys!

Elämme hyvinkin poikkeuksellista aikaa. Tämä kevät on osoittanut sen, miten nopeasti meillä jokaisella tilanteet voivat muuttua niin yksilöiden kuin yhteiskunnankin taholla. Valtioneuvosto on antanut tarkat ohjeistukset koronapandemian kuriin saamiseksi. Ohjeistusta kannattaa seurata ja pitää itsensä ajan tasalla. Omalta osaltani muistutan niiden noudattamisesta. Tavoitteenahan on meidän elämämme turvaaminen myös tämän laatuisissa poikkeusoloissa. Toimintojamme on peruutettu tämän kevään osalta ja viimeisetkin alle 10 henkilön pienryhmät päättyvät maalis-huhtikuun vaihteessa. Osallistujia on informoitu erikseen toimintakäytännöistä.

Toistaiseksi meillä ei ole ulkonaliikkumiskieltoa. Täältä Itä-Suomesta löytyy puhdasta luontoa runsaasti. Liikuskelkaa luonnossa, jumppailkaa kotosalla ja pitäkää huolta kunnostanne ja läheisistänne.

Rajoituksista huolimatta elämämme jatkuu ja aikanaan pandemiakin saadaan talttumaan. Yhdistyksemme toiminnassa katseet suunnataan syksyyn. Suunnittelemme toimintaa ja seuraamme samalla valtakunnallista ja paikallista tiedottamista. Tiedotamme yhdistyksen toimintaan liittyvissä asioissa sekä kotisivuilla että facebookissa. Syksyn jäsenkirjeen alustava julkaisemissuunnitelma on elokuun puolessa välissä. Toki myös puhelimitse tai sähköpostitse voitte olla yhteydessä.

Toivotan kaikille aurinkoisia päiviä, hyvää loppukevättä ja tulevaa kesää.

Terveisin Sirpa Moilanen

 

 


MIETITYTTÄÄ MYÖS SE, ETTÄ ISTUMMEKO LIIKAA!!!


Tämän päivän elämäntapa ”laittaa” istumaan ja pitää suuren osan valveillaoloajasta meitä pai-kallaan lapsuudestamme alkaen ellemme kiinnitä siihen huomiota. Erityisen haitallista on tut-kimustenkin mukaan television ja ruutuviihteen ääressä yhtäjaksoinen istuminen useita tunteja päivässä. Usein siihen liittyy napostelua, mikä näkyy helposti vyötäröllä. Ikääntyessä ja eläk-keelle siirtyessä usein runsas istuminen vielä lisääntyy entisestään.
Miksi pitkäaikainen istuminen on vaarallista? Suuret lihasryhmät ovat passiivisina ja kulutta-vat vähän energiaa. Niiden aineenvaihdunta hidastuu. Etukumara asento voi heikentää välile-vyjen aineenvaihduntaa ja pitkän ajan kuluessa olla osasyynä välilevyjen ja nivelien rapistumi-seen, niska- ja alaselkäkipuihin. Huono istuma-asento venyttää ja heikentää selän takaosan lihaksia, jolloin niiden selkärankaa tukeva tehtävä hankaloituu. Istumisasennossa paine lantion ja reisien etuosan alueella kasvaa. Tällöin lantion ja alaraajojen aineenvaihdunta heikkenee.
Pitkä kestoinen istuminen kuormittaa yksipuolisesti kehon tukirakenteita. Lisäksi sillä on yhteys mm. valtimosairauksiin ja diabetekseen. Lapsilla ja nuorilla voi olla myös haitallisia yhteyksiä nuorten ja lasten itsetunnon kehittymiseen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen. Lyhyesti haitat voidaan kiteyttää seuraavasti; kun istut yli seitsemän tuntia päivittäin: lihakset heikentyvät, luusto haurastuu, niska- ja selkäkivut lisääntyvät, alaselkä kuormittuu ja jalat turpoavat.

 

Miten vähennät istumista? Yleisenä sääntönä voidaan pitää, että vältä runsasta istumista ja paikallaanoloa aina kun voit. Tauota istumista mahdollisimman paljon. Jokainen voi muuttaa halutessaan omaa arkeaan rutiini kerrallaan. Vaihda asentoa, nouse seisomaan muutama kerta tunnissa ja liikuskele kevyesti. Muista että pienikin liike virkistää. Käytä portaita aina kun se on mahdollista. Kävele lyhyet matkat asioille, harrastuksiin, töihin ja kouluun. Tärkeä on muistaa kaikki muukin terveysliikunta yleiskunnon ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Lyhyesti - kun nou-set seisomaan, niin vireystila paranee, syke kiihtyy hieman, verenkierto ja aineenvaihdunta vilkastuu, lihakset aktivoituvat ja energiaa palaa, nivelet notkistuvat, keho ja mieli virkistyy. Ehkäpä tässäkin pätee vanha sanonta: ”vierivä kivi ei sammaloidu”.
Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut suosituksen Istu vähemmän – voi paremmin! Suosi-tukset on kohdistettu eri ikäryhmille. Istumista ja terveysliikuntaasi voit testata myös myös UKK-instituutin liikuntapiirakalla Liikunko riittävästi – istunko liikaa osoitteessa www.ukkinstituutti.fi. Myös Hyvä Selkä lehden numerossa 4/2019 löytyy tästä asiasta lisää.


Hyvää kevättä, aurinkoista vuotta 2020, hyviä hiihtokelejä ja monipuolista liikettä!
Sirpa Moilanen, pj.