Puheenjohtajan palsta.

Vuodenvaihteen tervehdys!

Ennen uuden vuoden aloittamista on hyvä tarkastella hieman mennyttä vuotta. On aika kiittää teitä Selkäyhdistyksen jäsenet siitä, että olette aktiivisesti osallistuneet hallituksen ja huvitoimikunnan kanssa yhteistyössä järjestämiimme toimintoihin ja tapahtumiin. Iloksemme olemme huomanneet, että kaikki suunnittelemamme ryhmät pystyttiin toteuttamaan – joihinkin oli jopa ylitarjontaa. Kiitos kuuluu myös rahallista avustusta antaneille tahoille: Selkäliitolle, Joensuun kaupungille, Joen Magneetille, opintokeskus Sivikselle ja myös kaikille jäsenetuja tarjoaville yrityksille. Saamiemme tukien avulla olemme voineet tarjota palveluja edulliseen jäsenhintaan. Kiitos myös kaikille niille vapaa-ehtoisille jäsenille, jotka olette omalta osaltanne avustaneet toimintamme toteuttamisessa. Alkavana vuotena pyrimme säilyttämän monipuolisen tarjontamme ja pitämään osallistumismaksut edullisina. Liikunnalla on edelleen pääpaino mutta ohjelmaan mahtuu myös muutama uusi liikuntakokeilu, retkiä ja virkistystoimintaa koko vuoden ajalle. Toimintaa toteutetaan budjetin ja anottavien/saatavien rahoitusten puitteissa. Jäsenedutkin säilyvät ennallaan. Selän hyvinvointi on meille kaikille tärkeää. Monipuolinen ja säännöllinen toteuttajansa kunnolle ja taidoille soveltuva, kohtuullisesti kuormittava liikunta edistää terveyttä ja parantaa suorituskykyä. Sopivan liikunnan avulla voidaan pitää tuki- ja liikuntaelimistö toimintakykyisenä selkäkivusta huolimatta. Esimerkiksi säännöllinen päivittäinen sauvakävely edistää sydän- ja verenkiertoelimistön kuntoa ja näin parantaa yleistä kestävyyttä, edistää nikamaverenkiertoa ja välilevyjen aineenvaihduntaa. Käsien ja jalkojen yhteistyö tekee harjoituksesta kokonaisvaltaisen. Sauvat vähentävät polviin ja muihin niveliin kohdistuvaa kuormitusta. Säännöllisellä harjoittelulla rintarangan ja kaularangan liikkuvuus paranee, niska-hartiaseudun lihaskivut helpottuvat, käsi- ja selkälihakset vahvistuvat. Sauvakävely onkin tehokkaampaa kuin miltä se tuntuu ja keskimäärin 13 % tehokkaampaa kuin tavallinen kävely. Se on myös turvallista, koska sauvat ovat tukena myös liukkaalla tai kuoppaisella alustalla. Sopii kaikenkuntoisille. Muistuttelen myös siitä, että kestävyyskunnon kohentamisen ohella selkä/tuki- ja liikuntaelimistömme tarvitsee lihasvoimaa vahvistavaa sekä nivelliikkuvuutta ylläpitävää ja lisäävä liikuntaa. Näitä saa harjoittamalla esimerkiksi selkävoimistelua yksin tai ryhmässä, pilatesharjoitteita, kuntosaliharjoittelua, vesivoimistelua ja asahi –terveysliikuntaa. Terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä on syytä muistaa myös rentoutumisen merkitys. Sen on todettu tasapainottavan tahdosta riippumattoman hermoston toimintaa, alentavan verenpainetta ja parantavan keskittymiskykyä ja tätä kautta myös helpottavan kiputuntemuksia. Jooga on tähän tarkoitukseen yksi erinomainen harjoittelumuoto. Rakastamme siis edelleen selkäämme niin, että se kannattaa meitä!

Hyvää ja antoisaa uutta vuotta 2019!

Sirpa Moilanen

Puheenjohtaja