Puheenjohtajan palsta.

KAIKELLA ON AIKANSA!!!!!

Kesä on pian vaihtumassa syksyksi. Toivottavasti olette saaneet valoa, virkeyttä ja energiaa tulevaan. Olemme koonneet yhdistyksen syksyn toimintaa tähän jäsenkirjeeseen. Toivon, että mahdollisimman moni löytää sieltä itselleen mieluisia asioita toteutettavaksi. Toki tiedotamme syksyn mittaan lisää! Kirjoittelen tätä osittain omilla, osittain yhdistyksen hallituksen seuraavilla ajatuksilla ja suuntaan ajatukseni kohti syksyä ja loppuvuotta.

Olen toiminut Pohjois-Karjalan Selkäyhdistys ry:n puheenjohtajana pian yhdeksän vuotta. Aika on ollut mielenkiintoista ja antoisaa. Viimeisten vuosien toimintaa on hankaloittanut pandemian mukanaan tuomat muutokset sivuilmiöineen. Tosin nyt pandemia näyttää onneksi helpottuneen. Yhdistyksen perusasiat ovat kunnossa. Yhteistyöverkostoja on rakennettu useiden vuosien ajan. Yhteydet Selkäliittoon ovat olleet koko ajan erinomaiset. Viimeisten vuosien toiminnan painopisteenä on ollut selkäystävällinen liikunta myös meillä Selkäliiton strategian mukaisesti.

Parin vuoden ajan olen jo miettinyt, että on aika antaa tilaa uusille ajatuksille ja ideoille. Odotan, että jäsenistöstä löytyy henkilö, jolla on innostusta tulla johtamaan, kehittämään ja ideoimaan yhdistyksen toimintaa yhteistyössä hallituksen jäsenten kanssa. Kaikkea ei tarvitse heti hallita. Asiat opitaan luontevasti vuositasolla toiminnan edetessä. Selkäongelmaiset ja heidän läheisensä tarvitsevat jatkuvasti tietoa, tukea ja keskustelua siitä, miten tuki- ja liikuntaongelmia kohdatessa edetään. Millaisia asioita haluaisit painottaa yhdistyksen toiminnassa tulevina vuosina? Otathan yhteyttä ja tulet kertomaan ajatuksistasi ja toiveistasi!

Myös yhdistyksen hallituksen jäsenistä yli puolet on toiminut enemmän kuin viisi vuotta, muutamat jopa 10 vuotta. Hallituspaikkoja on siis vapaana. Hallitukseen tarvitaan kuusi vakituista ja kaksi varajäsentä. Sääntöjen mukaan niin puheenjohtajan kuin hallituksenkin jäsenten toimikausi on yksi vuosi. Syyskokouksen tehtävänä on valita/vahvistaa molempien toimikaudet vuosittain ja päättää tarvittaessa toiminnan jatkuvuudesta.

Juuri Sinulle voi löytyä mielenkiintoisia tehtäviä seuraavasta alla olevasta luettelosta, esim:

·       haluaisitko toimia sihteerinä?

·       tule järjestämään ja ideoimaan yhdistyksen retkiä, 1-2 retkeä/teatterimatkaa vuodessa

·       voit osallistua yhdistyksen kotisivujen ja/facebookin ylläpitämiseen ja kehittämiseen

·       voit osallistua sosiaaliseen mediaan oman kiinnostuksesi mukaan selkäasioissa yhdistyksen toimintojen kautta

·       voit osallistua jäsenkirjeen laadintaan ja ideoida sisältöjä kaksi kertaa vuodessa

·       voit osallistua muutaman jäsentapahtuman talkoisiin vuosittain

·       voit osallistua yhdistyksen esittelytilaisuuksiin erilaisissa eri toimijoiden kanssa toteutetuissa tapahtumissa

·       voit ideoida yhdistyksen markkinointikeinoja ja jäsenhankintaa

·       voit ideoida jäseniltojen sisältöjä

·       voit osallistua valtakunnallisen selkäviikon ohjelman ideointiin paikallisella tasolla

·       tässä joitakin asioita, joiden miettiminen ja pohtiminen tehdään yhteistyössä yhdistyksen hallituksen ja puheenjohtajan kanssa

·       tarkemmin tehtävät voivat mukautua oman mielenkiintosi mukaan

·       into ja halu toimimiseen kehittyy kokemuksen myötä

Kaikki edellä luetellut tehtävät eivät edellytä hallituksen jäsenyyttä. Vapaaehtoisten toimijoiden lisääntyminen on myös tärkeää. Mikä tehtävä tai tehtävät olisivat sopiva ja mieluisa juuri Sinulle? Jokainen osaa varmasti jotakin. Jokainen voi myös oppia vähitellen uusia asioita. Hallitustyöskentely on ollut mukavaa ja työtä on tehty yhdessä. Kokouksia voidaan pitää myös tarvittaessa etäyhteydellä.

Tavoitteena on edelleen yhdistyksen toiminnan monipuolinen jatkuminen. Puheenjohtajan ja hallituksen nykyisillä voimilla ei voida taata toiminnan jatkuvuutta. Ilmoittauduttehan ehdolle jo hyvissä ajoin. Syyskokous tekee lopulliset valinnat ja päätökset.  Ilmoittautua voi joko puheenjohtajalle tai sihteerille sähköpostitse tai puhelimitse. Kerromme mielellämme lisää. Lupaamme myös perehdyttää, olipa tehtäväkenttä mikä tahansa. Tulethan tekemään ja vahvistamaan tulevaisuuteen tähtäävää toimintaa Pohjois-Karjalan Selkäyhdistykselle!

Omasta ja hallituksen puolesta antoisaa ja virkistävää tulevaa syksyä kaikille. Muistattehan osallistua.Ystävällisin terveisin Sirpa Moilanen, pj./1.8.2023


PORRASKÄVELYSTÄ INTOA JA VAIHTELUA KUNNON KOHENTTAMISEEN

 

Porraskävely/-harjoittelu ei ole uusi kuntoilumuoto. Aika ajoin se nousee jopa hittimuodoksi. Korona-aika on pistänyt miettimään erilaisia vaihtoehtoja kunnon kohentamiseen. Tätä lajia voi harjoitella lähes ympäri vuoden ulkotiloissakin. Arkiliikuntaan se  sopii erinomaisesti myös sisätiloissa.

Oletko miettinyt, millaista hyötyä saat porraskävelystä? Portaita kiivetessä hengästymistä tulee tasamaalla tapahtuvaa kävelyä helpommin. Toisin sanoen sydän- ja verenkiertoelimistöön kohdistuu sellaista kuormitusta, että elimistön hapenottokyky kasvaa ja isot lihakset työskentelevät tehokkaasti. Erityisesti alaraajojen lihakset ja nivelet saavat hyvää harjoitusta. Raitis ilma virkistää. Ulkona liikkuminen alentaa stressitasoa. Ilma on happirikkaampaan kuin sisätiloissa. Porraskävely on yksi tehokkaimmista arkiliikunnan muodoista.

Porraskävelyä voit harjoitella useilla eri tavoilla. Jos olet aloittelija tai kuntosi on alentunut, kannattaa aloittaa maltillisesti. Keskustele tarvittaessa lääkärin kanssa kokonaisterveydentilastasi. Tauota suoritustasi, jos pakarat, pohkeet tai reidet tuntuu ”jumittavan” askeltamista. Aloittelijalle jo pelkkä kävely portaita ylös toimii kuntoa kohottavana.

Kunnon kohotessa, voit tehostaa suoritusta askeltamalla joka toiselle askelmalle tai askeltaa sivuttain tai astumalla jalalla ristiin sivuttain. Kunnon kohotessa voit siirtyä porrasjuoksuun. Ole varovainen hyppelyissä. Voit rytmittää harjoitusta myös käsillä, jolloin saat mukaan yläselän lihakset, alaraajojen lihakset ja keskivartalon lihakset antamaan tukea koko keholle.

Muista aina alkuverryttely/-lämmittely harjoittelun alussa ja loppuvenyttelyt harjoittelun jälkeen, oma kunto ja mahdolliset rajoitukset. Venyttele ainakin pohkeet, reiden etu- ja takaosa. Näillä jokainen voi hoitaa rasittuneita lihaksia, ehkäistä vammojen ja lihasjumien syntymistä. Pyri astumaan portaalle koko jalalla. Vaihtele harjoituksia ja niiden tehoa eri kerroilla. Jos harjoitus tuntuu kovalta, kannattaa pitää pari lepopäivää ennen seuraavaa harjoitusta. Aloita aina rauhallisesti ja etene oman kunnon mukaan.

Pohjois-Karjalasta löytyy kuntoiluun sopivia portaita useista eri kunnista: mm.Hutsin urheilukeskuksesta Kiteeltä. Joensuun Penttilästä, Juuan Kokkokalliolta, Kontiolahden Lehmon urheilukeskuksesta ja Lykynlammelta, Liperin Pärnävaaralta, Nurmeksen Ritoniemen Lystirinteeltä ja Polvijärven liikuntapuistosta. Tarkempia tietoja löydät kunkin kunnan kotisivuilta.

Lisäksi kannattaa hyödyntää arkiliikunnassa kaikkia muitakin portain silloin kun se on mahdollista. Erityisesti iäkkäillä porraskävely kehittää lihasvoimaa, nivelliikkuvuutta sekä sydän- ja verenkiertoelimistön toimintaa. Kaikkia näitä tarvitaan yleiskunnon ja toimintakyvyn ylläpysymiseksi.

 

MUKAVAA KESÄÄ KUNTOILUN MERKEISSÄ!

Sirpa Moilanen, pj./2.5.2023


JÄRJESTÖTYÖ – TUOKO SE UUTTA JA MIELENKIINTOISTA SISÄLTÖÄ ELÄMÄÄN!

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Järjestötoiminnassa asiat ja tehtävät ovat tärkeitä, mutta olennaisinta on kuitenkin tunne, motivaatio ja halu olla mukana ja toimia yhdistyksen jäsenten hyväksi. Jos nämä puuttuvat,  missio voi olla miten tärkeä tahansa, mutta teot jäävät puolinaisiksi. Palo sitä asiaa kohtaan, jota tehdään yhdessä, ratkaisee onnistumisen. Osaaminen on tärkeää, mutta kaiken tarvittavan oppii, jos on intoa, tarve ja halu oppia.


Vaikka puheenjohtajan ja hallituksen tehtävänä on kantaa päävastuu yhdistyksen toiminnan sisällöstä ja toteuttamisesta, työtä tehdään paljon jäsenten kanssa ja heidän tarpeisiinsa. Yhteistyötä ja vapaaehtoistoimijoita tarvitaan aina mukaan. Lisäksi toiminnassamme on selkäterveyden kannalta varsin laaja ja toimiva yhteistyöverkosto.


Selkäliitto ohjaa toimintaamme ja siksi palauttelen mieleen Selkäliiton strategiasta asioita, miksi olemme olemassa ja miksi paikallinen yhdistyksen toiminta on tärkeää. Visiona on, että jokainen edistää omaa selkäterveyttään liikkuen. Liikkuva selkä kantaa kauas! Missiona on, että Selkäliitto kannustaa jokaista omassa arjessaan edistämään selän hyvinvointia liikkuen ja muilla terveellisillä elämäntavoilla. Tämä on myös jokaisen paikallisyhdistyksen tärkeää työtä. Toimintaa ohjaavat arvot ovat: 1) Vastuullisuus eli välitetään tutkittua selkätietoa ja toimitaan kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. 2) Yhdenvertaisuus eli huomioidaan jokainen tasa-arvoisesti asuinalueesta, iästä, sosioekonomisesta asemasta ja kulttuuritaustasta riippumatta. 3) Osallisuus eli kannustetaan itsehoitoon ja luodaan erilaisia yhdessäolon muotoja asuinalueesta riippumatta.


Olemme viime aikoina pohtineet yhdistyksemme hallituksessa, miksi puheenjohtajuutta ja/tai hallituksen jäsenyyttä vierastetaan. Meillä on useita hallituksen jäseniä, jotka ovat olleet hallituksen työskentelyssä mukana jo vuosia, jotkut lähes kymmenen vuotta. Elämäntilanteet jokaisella muuttuvat ja on selvää, etteivät samat henkilöt voi aina ja pysyvästi olla ”remmissä”. Työ on ollut ja on edelleenkin mielenkiintoista asioiden yhdessä miettimistä, pohtimista ja kehittämistä, johon korona-aika on tuonut omat haasteensa. Mutta kaikella on aikansa ja Pohjois-Karjalan Selkäyhdistykseen tarvitaan uusia toimijoita niin hallitukseen kuin ajoittain vapaaehtoistoimintaankin. Ilman toimivaa/ uusiutuvaa hallituksen yhteistyötä toiminta ei toteudu. 

Lähde siis rohkeasti kokeilemaan, ota yhteyttä ja tule tutustumaan. Olet tervetullut myös hallituksen kokouksiin tutustumaan, kerromme mielellämme lisää. Kokoustamme noin kerran kuukaudessa. Kevään kokouspäivämäärät saat halutessasi puheenjohtajalta tai sihteeriltä.


Miksipä et kokeilisi - voit tuoda omia ideoitasi keskusteluun ja löytää uusia toimintatapoja yhdistyksemme toimintaan! Samalla voit löytää uutta mielenkiintoa moni-ilmeiseen järjestökenttään. Mahdollisuuksia on paljon!

Kannustavin terveisin Sirpa Moilanen, pj.