Puheenjohtajan palsta.


Vuoden 2022 päättyessä ja vuoden 2023 alkaessa puheenjohtajan ajatuksia! Ensinnäkin lämmin kiitos yhdistyksen hallitukselle ja kaikille jäsenille kuluneesta vuodesta. Päättynyt vuosi muistuttaa edellistä vuotta toimintatavoiltaan. Liikuntaryhmiä olemme valitettavasti joutuneet perumaan vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Ainoastaan allasryhmät ovat olleet osanottajamäärältään kiitettäviä. Myös ulkoilutapahtumat ja kesällä järjestetty retki kiinnosti useita jäseniämme. Erityiskiitokset ansaitsevat kaikki talkoissa mukana olleet jäsenet. Olette mahdollistaneet mukavat tapahtumat. 

Yhdistyksen hallituksen kokoonpanossa tapahtuu vuodenvaihteessa pieniä muutoksia. Yksi hallituksen jäsen siirtyy varajäseneksi, yksi varajäsen siirtyy hallituksen jäseneksi ja toinen varajäsen jää kokonaan pois ja hänen tilalleen haetaan uutta henkilöä. Jatkoa silmällä pitäen odotan, että jäsenistöstä löytyy tulevan vuoden aikana uusia ja innokkaita toimijoita. Samat henkilöt eivät voi olla jatkuvasti näissä tehtävissä ja uusiutumista tarvitaan. Yksikään yhdistys ei voi toimia, ellei taustalla ole toimintaa jäsenten kanssa yhteistyössä luotsaava hallitus. Otattehan yhteyttä, kerromme mielellämme lisää ja lupaamme perehdyttää toimintamme suunnitteluun ja toteutukseen. 

Kevään ohjelmassa etenemme edelleen Selkäliiton strategian mukaisesti. Ryhmävalikoimamme on tulevana keväänä suppeampi johtuen edellisten vuosien alhaisista osallistujamääristä. Liikuntaryhmiä ei kannata järjestää alle 10 henkilön osallistujamäärillä. Ryhmäliikunnassa järjestetään allasjumppaa, kuntosaliharjoittelua, vertaistukitoimintaa, sauvakävelyä ja porraskävelytapahtuma, jonka yhteyteen suunnitellaan nuotioiltaa. Jäseniltojen yhteyteen tammi- ja helmikuulle tulee ajankohtaista asiaa ja esittelytilaisuudet eri aiheista. Luonto- ja/tai teatteriretki keväälle/kesälle. Tutustuthan tarkemmin jäsenkirjeen sisältöön ja seuraathan ilmoitteluamme. Huomioithan, että on alkamassa uusi verkkovertaistukimuoto. Virkisty vertaisuudesta ja perehdy verkkomuotoiseen toimintaan tarkemmin! 

Alkavaan vuoteen katsomme odottavin ja positiivisin ajatuksin. Toivon aktiivista osallistumista ja keskustelua toimintojemme sisällöstä. Omasta ja koko hallituksen puolesta toivon kaikille teille onnea ja menestystä vuodelle 2023. Yhdessä saamme aikaan enemmän. Olkaa yhteydessä!

 Ystävällisin terveisin Sirpa Moilanen, pj. 

JÄRJESTÖTYÖ – TUOKO SE UUTTA JA MIELENKIINTOISTA SISÄLTÖÄ ELÄMÄÄN!


Järjestötoiminnassa asiat ja tehtävät ovat tärkeitä, mutta olennaisinta on kuitenkin tunne, motivaatio ja halu olla mukana ja toimia yhdistyksen jäsenten hyväksi. Jos nämä puuttuvat,  missio voi olla miten tärkeä tahansa, mutta teot jäävät puolinaisiksi. Palo sitä asiaa kohtaan, jota tehdään yhdessä, ratkaisee onnistumisen. Osaaminen on tärkeää, mutta kaiken tarvittavan oppii, jos on intoa, tarve ja halu oppia.


Vaikka puheenjohtajan ja hallituksen tehtävänä on kantaa päävastuu yhdistyksen toiminnan sisällöstä ja toteuttamisesta, työtä tehdään paljon jäsenten kanssa ja heidän tarpeisiinsa. Yhteistyötä ja vapaaehtoistoimijoita tarvitaan aina mukaan. Lisäksi toiminnassamme on selkäterveyden kannalta varsin laaja ja toimiva yhteistyöverkosto.


Selkäliitto ohjaa toimintaamme ja siksi palauttelen mieleen Selkäliiton strategiasta asioita, miksi olemme olemassa ja miksi paikallinen yhdistyksen toiminta on tärkeää. Visiona on, että jokainen edistää omaa selkäterveyttään liikkuen. Liikkuva selkä kantaa kauas! Missiona on, että Selkäliitto kannustaa jokaista omassa arjessaan edistämään selän hyvinvointia liikkuen ja muilla terveellisillä elämäntavoilla. Tämä on myös jokaisen paikallisyhdistyksen tärkeää työtä. Toimintaa ohjaavat arvot ovat: 1) Vastuullisuus eli välitetään tutkittua selkätietoa ja toimitaan kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. 2) Yhdenvertaisuus eli huomioidaan jokainen tasa-arvoisesti asuinalueesta, iästä, sosioekonomisesta asemasta ja kulttuuritaustasta riippumatta. 3) Osallisuus eli kannustetaan itsehoitoon ja luodaan erilaisia yhdessäolon muotoja asuinalueesta riippumatta.


Olemme viime aikoina pohtineet yhdistyksemme hallituksessa, miksi puheenjohtajuutta ja/tai hallituksen jäsenyyttä vierastetaan. Meillä on useita hallituksen jäseniä, jotka ovat olleet hallituksen työskentelyssä mukana jo vuosia, jotkut lähes kymmenen vuotta. Elämäntilanteet jokaisella muuttuvat ja on selvää, etteivät samat henkilöt voi aina ja pysyvästi olla ”remmissä”. Työ on ollut ja on edelleenkin mielenkiintoista asioiden yhdessä miettimistä, pohtimista ja kehittämistä, johon korona-aika on tuonut omat haasteensa. Mutta kaikella on aikansa ja Pohjois-Karjalan Selkäyhdistykseen tarvitaan uusia toimijoita niin hallitukseen kuin ajoittain vapaaehtoistoimintaankin. Ilman toimivaa/ uusiutuvaa hallituksen yhteistyötä toiminta ei toteudu. 

Lähde siis rohkeasti kokeilemaan, ota yhteyttä ja tule tutustumaan. Olet tervetullut myös hallituksen kokouksiin tutustumaan, kerromme mielellämme lisää. Kokoustamme noin kerran kuukaudessa. Kevään kokouspäivämäärät saat halutessasi puheenjohtajalta tai sihteeriltä.


Miksipä et kokeilisi - voit tuoda omia ideoitasi keskusteluun ja löytää uusia toimintatapoja yhdistyksemme toimintaan! Samalla voit löytää uutta mielenkiintoa moni-ilmeiseen järjestökenttään. Mahdollisuuksia on paljon!

Kannustavin terveisin Sirpa Moilanen, pj.