Ajankohtaista

Pohjois-Karjalan Selkäyhdistys ry järjestää kesäretken Kolille lauantaina 5.8.2023. Lähtö klo 8.30 Joensuun matkailupysäkiltä, Kirkkokatu 23 (Taidemuseon kohdalla). Tulethan paikalle jo klo 8.15. Retken ohjelmassa on risteily (M/S Marival II) Pielisellä Koli-Vuonislahti-Koli klo 10-12. Risteilyn jälkeen lounas uuden Sokos hotelli Koli Kylän ravintola Tervaskannossa. Lounaan jälkeen hotellin esittely. Linja-auto lähtee takaisin Joensuuhun hotelliesittelyn jälkeen. Yhdistys maksaa osittain jäsenten kuljetuksen. Enintään 40 osallistujaa.

Ilmoittautumiset (myös eritysruokavaliot) sihteerille 7.7.2023 mennessä sähköpostitse p-kselka@hotmail.fi tai puhelimitse 045 205 0455.

Maksu 55 euroa/jäsen, 70 euroa/ei-jäsen 14.7.2023 mennessä Pohjois-Karjalan Selkäyhdistyksen tilille FI12 4108 0010 9197 47 viitenumerolla 11112. 

HUOMIO - HAKUILMOITUS!

Pohjois-Karjalan Selkäyhdistys ry etsii yhdistystyöstä kiinnostuneita henkilöitä johtamaan, uudistamaan ja kehittämään yhdistyksen toimintaa. Perehtymään ja tutustumaan voit tulla jo tämän vuoden aikana. Tehtävien varsinainen aloitus viimeistään ensi vuoden alussa. Otathan pikaisesti yhteyttä pj. Sirpa Moilaseen, email: siroli.moilanen@gmail.com tai yhdistyksen sihteeriin emai: p-kselka@hotmail.fi.  Kerromme mielellämme lisää. 

MUISTUTUS: HAE TUETULLE VERTAISLOMALLE 10.6. MENNESSÄ
Tuettu vertaisloma on tarkoitettu aikuisille, joilla on selkäsairaus tai selkäoireita. Tuetulla lomalla voit tavata toisia samankaltaisessa elämäntilanteessa olevia, jakaa kokemuksia ja saada vertaistukea ja voimavaroja arjen tueksi. Lomatuen hakeminen ei edellytä selkäyhdistyksen jäsenyyttä. 
Vertaisloma aikuisille Kuortaneen urheiluopisto 10.–15.09.2023 

Hakuaika päättyy;10.06.2023
Henkilömäärä: 20 henkilöä
Omavastuuosuudet: Loman omavastuuosuus on 25 €/vrk aikuisilta ja 17 vuotta täyttäneiltä.
Loman sisältö: Lomaan sisältyy täysihoito, majoitus kahden hengen huoneessa, ryhmäkohtainen ohjelma, yleinen vapaa-ajanohjelma, lomapaikan allasosaston ja kuntosalin käyttö.
Loman hakeminen: Lomaa haetaan sähköisellä hakemuksella tai täyttämällä paperinen hakemus ja
postittamalla se MTLH:lle. Esitteitä ja hakemuslomakkeita voi tilata puhelimitse 010 2193 460 (arkisin klo 9–13) tai sähköpostilla lomat@mtlh.fi.
Tutustu hakuohjeisiin ja täytä hakemus osoitteessa: mtlh.fi/hae-lomaa/


Vertaistuki !!!!

Keskeisiä asioita vertaistuesta ja sen uusista suuntauksista ? Selkäliiton Vahvistu vertaisuudesta verkossa -hankkeessa kehitetään vertaistukiryhmiä verkkoon – Pohjois-Karjalan Selkäyhdistys on mukana toteuttajana. 3 Vertaistuelle on tarvetta monessa muodossa, sillä vertaistuki auttaa sopeutumaan selkäoireiden kanssa elämiseen ja vahvistaa myös henkistä jaksamista. Vuonna 2022 Selkäliitossa käynnistyi STEA:n rahoittama kolmivuotinen Vahvistu vertaisuudesta verkossa -hanke, jossa kehitetään selkäyhdistysten vertaistukitoimintaa varten uusi, etäyhteyksillä toteutettava vertaistukiryhmän toimintamalli. 

Verkossa toimivat vertaistukiryhmät mahdollistavat ryhmiin osallistumisen yhdenvertaisesti myös niille, jotka eivät voi osallistua paikan päällä tapaaviin vertaistukiryhmiin. Selkäliiton Vahvistu vertaisuudesta verkossa -hankkeessa kehitetään vertaistukiryhmiä yhdessä paikallisten selkäyhdistysten vapaaehtoisten koulutettujen vertaistukijoiden sekä selkäyhdistysten kanssa. Ryhmät tapaavat verkossa, ohjaajina toimivat selkäyhdistysten omat vertaistukijat ja niissä edetään keskustellen. Tänä vuonna kehittämisessä on hyödynnetty vertaistukijoilta ja yhdistyksiltä nousseita toiveita, tarpeita sekä ryhmien sisältö- ja rakenneideoita eli erityisesti sitä, mikä auttaa jaksamaan selkäoireiden kanssa. Verkossa tapahtuvalle vertaistuelle on nähty olevan eniten tarvetta erityisesti selkä- ja niskaoireita potevien nuorten ja työikäisten kohdalla, joille verkossa tapaaminen on useimmiten jo tuttua. Nuorille sopivan verkkovertaistuen kehittäminen alkaa vuonna 2023. 

Ensimmäiset verkkovertaistukiryhmät on suunnattu 30-64-vuotiaille, selkä- ja niskaoireisille. Ryhmät toteutetaan yhteistyössä Pohjois-Karjalan, Mikkelin Seudun, Keski-Suomen sekä Pääkaupunkiseudun selkäyhdistysten kanssa, joista ryhmiä ohjaavat vertaistukijat. Ryhmä mahdollistaa turvallisen ympäristön jakaa omia selkä- ja niskakipuun liittyviä kokemuksia sekä peilata omia kokemuksia muiden vastaaviin. Ryhmässä käydään voimauttavaa keskustelua siitä, miten selkä- ja niskavaivojen kanssa pystyy elämään täysipainoista elämää eri keinoin kivusta huolimatta. Omien voimavarojen, vahvuuksien sekä elämään merkityksellisyyttä tuovien asioiden tunnistaminen vahvistaa henkistä jaksamista ja kykyä selvitä kivun kanssa. Vertaistukea käsitteleviä verkkotilaisuuksia Edellä mainittujen ryhmien lisäksi on suunnitteilla kaikille selkäoireisille suunnattuja avoimia, yksittäisiä verkkovertaistukitilaisuuksia, joihin myös läheiset voisivat osallistua. 

Keväällä 2023 alkavat seuraavat vertaistuen ryhmät:

 1) Keskusteluryhmä, joka kokoontuu joka toinen torstai 16.2.-25.5.2023 klo 15-17 yhteensä 8 kertaa Teams-alustalla. Ohjaajina toimivat vertaistukijat Erja PohjoisKarjalan Selkäyhdistyksesta ja Rita Mikkelin Seudun Selkäyhdistyksestä. 2) Luova keskusteluryhmä, joka kokoontuu joka toinen keskiviikko 1.3.-10.5.2023 klo 18.20 yhteensä 6 kertaa Teams-alustalla. Ohjaajina toimivat vertaistukijat Jonna Pääkaupunkiseudun Selkäyhdistyksistä ja Jussi Keski-Suomen Selkäyhdistyksestä. 

Verkkovertaistukiryhmissä käydään luottamuksellisia ja vastavuoroisia keskusteluja, joissa käsitellään selkäoireisiin liittyviä kokemuksia ja tunteita. Keskustelut antavat oivalluksia ja voimaannuttavat, kun osallistuja saa huomata, miten muut ovat selvinneet tai sopeutuneet samantapaisessa tilanteessa. Ryhmissä ei anneta selkäneuvontaa tai keskitytä erilaisiin oireisiin eikä neuvota lääkkeissä tai hoidoissa. Keskeinen näkökulma on, miten selkäoireiden kanssa pystyy elämään eri keinoin kivusta huolimatta. Tärkeää on omien voimarajojen ja vahvuuksien sekä elämään merkityksellisyyttä tuovien asioiden tunnistaminen, jotka auttavat vahvistamaan henkistä jaksamista ja kykyä selvitä oireiden kanssa arjessa. Ryhmissä rohkaistaan osallistumaan aktiivisesti ja ylittämään itselle sopivin keinoin selkäoireisiin liittyvät esteet. HUOM! Akuutin kriisin aikana, esim. juuri saadun diagnoosin saatua ryhmään osallistuminen ei ole suositeltavaa. Silloin tarvetta voi olla enemmänkin luottamukselliselle keskustelulle ja kokemustiedon saannille kahden kesken yhdistyksen koulutetun vertaistukijan tai ammattilaisen kanssa. Pohjois-Karjalan Selkäyhdistyksen vertaistukihenkilönä toimii Selkäliiton vertaistukihenkilön peruskoulutuksen sekä verkkovertaisryhmänohjaajakoulutuksen käynyt Erja Hirvonen. Hänelle voi soittaa keskiviikkoisin klo 16-18, puh. 050 5245 220. Keväällä alkaa myös verkkovertaistukiryhmä, jota Erja ohjaa. Häneltä saa myös aiheesta lisätietoa

Näin tosimies voi ehkäistä selkäkipuja

Selkäkivut ovat iso ongelma niin yhteiskunnalle kuin yksilölle. Jopa 80 prosenttia suomalaisista kokee selkäkipuja elämänsä aikana. Viimeisen 30 päivän aikana miehistä selkäkipuja on kokenut 35 prosenttia ja naisista hieman useampi. Selkävaivoja voi kuitenkin vähentää esimerkiksi terveellisillä elintavoilla ja työasentoa vaihtelemalla.

Selkäliiton Tosimiehen selkätreeni -teeman Selkäkivut-videolla fysiatri ja Selkäliiton asiantuntijaryhmän puheenjohtaja Harri Hämäläinen kertoo selkäkivulle altistavista tekijöistä. Selkäkipu ei ole sairaus, vaan oire, ja siihen on monenlaisia syitä. Yleensä selkäkivun syy on kuitenkin epäspesifi eli ei voida tarkasti sanoa, mistä kipu johtuu.

- Vain kymmenessä prosentissa selkäkivuista syy on selkeä, kuten välilevyn pullistuma, hermopinne tai murtuma. Mutta valtaosassa syytä ei voida sanoa ihan tarkkaan. Se voi olla myös muualla kuin selässä. Tällainen epäspesifi, hyväennusteinen selkäkipu parane yleensä neljässä viikossa, kertoo fysiatri ja Selkäliiton asiantuntijaryhmän puheenjohtaja Harri Hämäläinen.

Liiku monipuolisesti

Selkäkipuilun riskiä nostavat monet tekijät. Sille altistaa Hämäläisen mukaan esimerkiksi perimä, raskas ruumiillinen työ ja tupakointi.

– Arvioidaan, että perimällä on iso merkitys, jopa 60–70 prosenttia tietyissä selkäsairauksissa. Myös fyysisen kuormituksen ja selkäkipujen välillä on yhteys. Raskas ruumiillinen työ, johon liittyy kiertävät, kumartavat liikkeet ja voimakas yksipuolinen kuormitus, altistaa selkäkivuille. Tupakointi on myös yksi syy. Sitä on tutkittu paljon. Esimerkiksi Suomessa on tehty kaksostutkimus, jossa on identtisistä kaksosista toinen tupakoi ja toinen ei, ja tupakoivalla oli enemmän välilevyrappeumaa.

Muita selkäkivun riskitekijöitä ovat vähäinen liikunta, ylipaino ja psyykkiset tekijät, kuten stressi tai tyytymättömyys työhön.

– Selkäkipua voi ehkäistä ja vähentää esimerkiksi harrastamalla itselle mieluista liikuntaa, noudattamalla terveellisiä elintapoja sekä vaihtelemalla työasentoa mahdollisuuksien mukaan ja pitämällä taukoja päivän aikana. Nosta ja siirrä taakkoja huolellisesti selkääsi säästäen.

Selkäkivut paranevat usein nopeasti, eikä lääkärissä käynti ole tarpeen. Lääkäriin pitää selkäkivun vuoksi mennä Hämäläisen mukaan silloin, kun kipu on niin voimakasta, ettei sitä saa itse hallintaan tai jos kipu säteilee jalkaan ja siitä on seurauksena lihasheikkoutta tai tunnottomuutta. Lisäksi jos selkäkipu pitkittyy tai toistuu usein, käynti fysioterapeutin ensivastaanotolla voi olla tarpeen. 

Katso ”Tosimiehen selkätreeni: Selkäkivut” -video Youtubessa: https://youtu.be/mtpeVUopGM8.

Selkäliiton tuottamat Tosimiehen selkätreeni -videot on suunnattu miehille, joiden fyysinen kunto ja elintavat ovat päässeet repsahtamaan, selkä on alkanut oireilla tai motivaatio itsehoitoon on kadoksissa. Videoiden aiheina ovat selkäkivut, kipu ja mieli, kehon hallinta ja harjoittelu sekä ravitsemus. Videoiden tavoitteena on kannustaa miehiä tekemään muutoksia elintapoihinsa – pienilläkin teoilla voi edistää selän terveyttä ja jaksamista arjessa.

Selkäliitto on julkaissut myös Tosimiehen selkätreeni -oppaan, jossa kerrotaan selkäkivun riskitekijöistä ja motivoidaan miehiä liikkumaan, lisäksi opas sisältää harjoitusohjeita. Tosimies voi olla kuka tahansa mies, joka huolehtii selästään.
 

https://selkakanava.fi/tiedote-asiantuntijavideoita-selkakipujen-itsehoitoon-tosimiehille

Asiantuntijavideoita selkäkipujen itsehoitoon tosimiehille

Tosimiehen selkätreeni -videot ovat katsottavissa Selkäliiton Jumppakissa-kanavalla Youtubessa:

• Tosimiehen selkätreeni: Selkäkivut
• Tosimiehen selkätreeni: Kipu ja mieli
• Tosimiehen selkätreeni: Kehon hallinta ja harjoittelu
 Tosimiehen selkätreeni: Ravitsemus

Lisätietoa opetus- ja kulttuuriministeriön tukemasta Tosimiehen selkätreeni -hankkeesta löytyy Selkäliiton Tosimiehen selkätreeni -verkkosivulta.

- - - -Tilaa maksuton taukojumppamuistutus matkapuhelimeesi!

Selkäkanava tarjoaa sinulle ilmaisen muistutuksen taukojumpasta jumppaohjeineen. Lähetämme muistutuksen tekstiviestinä matkapuhelimeesi arkisin maanantaista perjantaihin kerran päivässä. Viestin mukana on linkki jumppaohjeisiimme, joista voit valita itsellesi sopivimmat liikuntaohjeet.

Kirjoita lomakkeeseen sähköpostiosoitteesi sekä matkapuhelinnumerosi. Tee tilaus klikkaamalla "Tilaa jumppamuistutus” -painiketta. Saat kännykkääsi saman tien vahvistuskoodin, jonka avulla vahvistat jumppamuistutuksen tilauksen.

Halutessasi voit lopettaa jumppamuistutuksen tilauksen kirjautumalla palveluun sähköpostiosoitteesi ja saamasi salasanan avulla.


- - -

Taukojumppa muistutus